Åpenhet

Ytringsfrihet for ansatte: Også de kontroversielle ytringer

Ytringsfrihet for ansatte: Også de kontroversielle ytringerKristoffer Gaarder Dannevig sa opp jobben i Oslo kommune gjennom en kronikk i Aftenposten. Der anklaget han kommunen for å sette lojalitet til arbeidsgiver høyere enn ytringsfrihet for ansatte.
Offentlig ansatte bør ha ekstra stor ytringsfrihet, siden de forvalter politiske vedtak og felleskassa, mener Kristoffer Gaarder Dannevig. Men støtten fra FO og Fagforbundet er forbeholden, skal en tro en artikkel i siste nummer av Fontene.

FO og Fagforbundet-tillitsvalgte sier sin mening, og jeg vil nok markere uenighet i deler av det de sier. Minner særlig om hva en enstemmig finanskomite har slått fast: "Komiteen understreker betydningen av åpen debatt og informasjonstilgang som forutsetning for et levende kommunaldemokrati og hovedregelen om at de ansatte har rett til offentlig å uttale seg på egne vegne til for eksempel media og folkevalgte om spørsmål knyttet til eget fag- og arbeidsområde". Og i regelverket er det understreket: "Dette gjelder selv om virksomheten settes i et uheldig lys som følge av ytringen."

Det blir derfor galt når Tore Kristiansen, leder av FO i Oslo, sier: "Ansatte som ønsker å ytre seg bør legge fram teksten for sin overordnede før det settes på trykk." Et hovedproblem med den aktuelle saken er at den overordnede i denne saken - bydelsdirektøren - mener at "ansatte ikke kan skrive kontroversielle personlige meninger som kan stille .... Oslo kommune i miskreditt."

Ytringsfrihet settes først på prøve - og kanskje har sin viktigste berettigelse - når det gjelder de kontroversielle ytringer. Hva mener du om spørsmålet?

Les artikkelen i Fontene

Kommentarer   

#1 Cato Brunvand Ellingsen 06-09-2012 10:01
Hei
Jeg er prinsippiell tilhenger av åpenhet, og det er avgjørende for demokratiet at folk som sitter på kunnskap også frembringer denne kunnskapen i offentligheten og til besluttende myndigheter (enten det er administrativ ledelse eller politisk ledelse). Jeg savner flere ansatte som uttaler seg om hvordan det egentlig er å jobbe i landets velferdstjenest er. Og, jeg savner deres kompetanse på viktige politikkområder .Skal slike uttalelser være av en viss tyngde er det også et poeng at man redegjør for hvor man jobber/ hvor man henter kunnskapen fra.

Det jeg lurer på om du kan si noe om, Ivar, er dine vurderinger knyttet til dette med hvordan man eventuelt signerer slike uttalelser. Vil det at man skriver under med tittel eller arbeidssted kunne oppfattes som at uttalelsene er et offesielt syn fra arbeidsstedet og ikke den enkelte persons uttalelse. Jeg er litt usikker, og hører gjerne mer om hvordan du vurderer denne problemstilling en.
#2 Kristoffer Gaarder Dannevig 06-09-2012 12:48
Jeg mener det mest oppsiktsvekkend e med Fontene-oppfølg eren er at bydelsdirektør Heidi Larssen sier at hun vill gjort akkurat det samme i dag!

Selv etter massiv kritikk fra jurister og tøffe politikere som deg,Ivar,holder hun altså fast på at ansatte ikke kan skrive "kontroversiell e" avisinnlegg. Hun holder alstå også fast på at om noen likevel bruker ytringsfriheten , bør de trues med sparken og straffes med fratakelse av arbeidsoppgaver.

DET synes jeg er kontroversielt!
#3 Ivar J 06-09-2012 14:47
Cato: den ansatte må naturligvis være tydelig på hvorvidt man uttaler seg som privatperson eller på vegne av virksomheten. At man kan oppgi yrke og hvor man jobber er en selvfølge.
#4 Cato Brunvand Ellingsen 06-09-2012 16:05
Enig, Ivar.:-)

You have no rights to post comments