Åpenhet

Søkbare PDF-dokumenter: Byrådet støtter forslag

Søkbare PDF-dokumenter: Byrådet støtter forslagJeg har sammen med Gulay Kutal lagt fram følgende forslag til behandling i Oslo bystyre: "I den utstrekning pdf-er legges ut på Oslo kommune nettsider, intranett, Politikerporten m.v. skal disse alltid være søkbare."

I et notat til bystyrets finanskomite støtter Byrådet, ved byrådslederen, forslaget og skriver bl.a.: "Det å gjøre alle dokumenter søkbare innenfor ett system, kan i hovedsak gjøres ved hjelp av tekniske utvidelser som utføres automatisk på alle dokumenter. Jeg vil derfor bekrefte og støtte både beskrivelse av tekniske muligheter og målbildet. Byrådet vil nå starte arbeidet, først med å etablere full søkbarhet for kommunens egne dokumenter og dernest vurdere utvidelse til dokumenter som er produsert utenfor kommunen." Dette er en bra holdning.

Samtidig problematiserer byrådslederen: "Det å innføre konsekvent søkbarhet øker dramatisk tilgangen på informasjon og muligheten til å sette informasjon sammen med annen informasjon på internett for å danne personprofiler. Et eksempel kan være at en person, som berørt i en reguleringssak, har argumentert for et standpunkt med opplysninger om sin egen helsesituasjon. Innføring av full søkbarhet krever at det gjennomføres en forutgående risikovurdering. Dette er
nødvendig for å sikre tilfredsstillende informasjonssikkerhet knyttet til slike endringer."

Les byrådets notat til finanskomiteen
Les vårt opprinnelige forslag

Kommentarer   

#1 Tobias Brox 10-10-2012 02:10
Til og med DIFI skriver ut PDF'er, stempler dem og scanner dem inn igjen - sjekk standard.difi.no/.../...

Dette dokumentet er sant nok søkbart, og sant nok lesbart for blinde - de har brukt OCR på å redigitalisere teksten - men ikke uten informasjonstap , både fordi OCR har en tendens til å feile og fordi metainformasjon i orginaldokument et (som f.eks. linker og tagging) er strippet vekk. Det rapporteres også at dokumentet i praksis er svært vanskelig å lese dersom man er blind.

Det må mer til enn et simpelt krav som man kan påstå å ha imøtegått vha simple metoder (OCR) - når folk skriver ut, stempler og scanner dokumenter for digital arkivering ... ja, da må det etterutdanning til - eller kanskje det er noen ansatte som burde ha gått av på pensjon snart.

You have no rights to post comments