Åpenhet

Enstemmig støtte: Kommunens dokumenter på nett skal være søkbare

Enstemmig støtte: Kommunens dokumenter på nett skal være søkbareDet ble full støtte i bystyrets finanskomite på forslaget Gulay Kutal og jeg har fremmet om at i den utstrekning pdf-er legges ut på Oslo kommune skal disse være søkbare.

I finanskomiteen samlet vi oss om følgende formulering: "Byrådet  bes starte arbeidet, først med å etablere å etablere full søkbarhet for  kommunens egne dokumenter og dernest vurdere utvidelse til dokumenter som er produsert utenfor kommunen." Forslaget sluttbehandles i første bystyremøte.

Dermed vil kommunen framover ha et tydelig fokus på dette spørsmålet, og det er viktig.

Les finanskomiteens innstilling nedenfor. 


Sak 129 Privat forslag fra Ivar Johansen (SV) og Gulay Kutal (SV) av 02.04.2011 – Søkbare dokumenter i Oslo kommune

MERKNADER:

Komiteen mener det er et mål at dokumenter som legges ut på kommunens nettsider bør være søkbare. Det er enklest å gjennomføre dette for kommunens egne dokumenter, men kommunen bør som hovedregel legge til rette for at også dokumenter som er produsert utenfor kommunen er søkbare på kommunens nettsider. 

Komiteen legger vekt på at man i noen tilfeller må gjennomføre en forutgående risikovurdering for å sikre informasjonssikkerhet og personvern.

Komiteen mener at man bør tilstrebe at søkbare dokumenter bør være universelt utformet.

Komiteen mener det er positivt at byrådslederen varsler at byrådet vil starte arbeidet med å etablere full søkbarhet for kommunens egne dokumenter og dernest vurdere utvidelse til dokumenter som er produsert utenfor kommunen. Det vises til at byrådslederen vil komme tilbake til bystyret med utdypende opplysninger om fremdriften og omfanget av nødvendige informasjonssikkerhetstiltak.

FORSLAG:

Eirik Lae Solberg på vegne av komiteen fremsatte følgende forslag:

Byrådet bes starte arbeidet, først med å etablere å etablere full søkbarhet for kommunens egne dokumenter og dernest vurdere utvidelse til dokumenter som er produsert utenfor kommunen.

You have no rights to post comments