Åpenhet

Dokumentsøkbarhet: Enstemmig bystyrestøtte

Dokumentsøkbarhet: Enstemmig bystyrestøtteEtter initativ fra Gulay Kutal og meg vedtok bystyret onsdag enstemmig at "Byrådet bes starte arbeidet, først med å etablere å etablere full søkbarhet for kommunens egne dokumenter og dernest vurdere utvidelse til dokumenter som er produsert utenfor kommunen."


"SV ønsker at kommunens dokumenter skal alltid være søkbare! Vi er glad for at vi får med oss hele bystyret til å etablere full søkbarhet for kommunens egne dokumenter. Innkommende dokumenter blir ofte skannet som bilde. Da går det ikke an å søke i dem. At komiteen ber byrådet om å vurdere SVs forslag angående dokumenter som er produsert utenfor kommunen slik at også disse blir søkbare, er vi også glad for. Dette blir et viktig bidrag i kommunens arbeid for å oppfylle sin aktivitetsplikt hjemlet i Diskriminerings- og tilgjengelighetslovens paragraf 3 og krav til universell utforming av IKT nedfelt i paragraf 9," sa Gulay Kutal bl.a. da hun i  bystyret begrunnet forslaget.


Les hele innlegget her
Les fra bystyrebehandlingen

You have no rights to post comments