Åpenhet

Hemmelige Oslo: Igjen refs fra Fylkesmannen

Hemmelig Oslo: Igjen refs fra FylkesmannenOslo kommune, og underliggende virksomheter, bruker store ressurser i juridisk spissfinderi for å hindre at presse, publikum og offentlighet forøvrig får innsyn i forvaltningens saksdokumenter. Mens byrådsleder Stian Berger Røsland og hans byrådskolleger i festtalestil snakker om verdien av åpenhet,  er den faktiske virkelighet en annen.

Statens tilsynsmyndighet, Fylkesmannen, må gjentatte ganger oppheve lovstridig avslag på innsyn. Dette gang gjelder det Ruter AS:


"Etter en gjennomgang av sakens dokumenter, finner Fylkesmannen å måtte oppheve Ruters vedtak av 15.10.2012. Saken sendes derfor tilbake for ny behandling, jf. forvaltningsloven § 34 siste ledd.

Fylkesmannen ber Ruter foreta en konkret vurdering av innsynskravet. For det tilfellet at Ruter ønsker å nekte innsyn i hele eller deler av anbudsdokumentene, må dette også begrunnes konkret."

Mens Venstre på nasjonalt nivå kjører kampanjer om mer åpenhet i kommunene, begrunnet i at "det å skape mer åpenhet i kommunen, og å skape systemer som er enkle og tilgjengelig for borgeren, er å skape mer demokrati lokalt," sitter Venstres samferdselsbyråd i Oslo - Ola Elvestuen - som flertallsaksjonær i Ruter stilltiende og aksepterer den praksis Venstre sloss for å endre. Her er det sannelig stor avstand mellom teori og praksis.


Les Fylkesmannens uttallelse i sak fra Akershus Amtstidende
Les tilsvarende pågående sak med Kommunal Rapport