Åpenhet

Ytringsfrihet, også for kontroversielle ytringer

Ytringsfrihet, også for kontroversielle ytringerJeg er prinsipielt uenig med varaordfører og Aps gruppeleder i Oslo bystyre, Libe Rieber-Mohn, når hun oppfordrer Høgskolen i Oslo til å gripe inn og hindre at en omstridt islamist får tale der denne helga. Foredragsholderen Haitham al-Haddad har tidligere skapt overskrifter, blant annet på grunn av hans holdning til jøder og vold mot kvinner.

Høgskolen i Oslo inntar et klokt standpunkt når de i en pressemelding skriver: «Vårt verdigrunnlag slår fast at HiOA skal stimulere til likeverd og kreve toleranse på tvers av livssyn, kultur og kjønn. Men HiOA er også en akademisk institusjon som må tillate ytringer som står i strid med våre verdier, derfor velger vi å la Islam Net få låne et auditorium til dette arrangementet.»

Ytringsfrihet blir først og fremst satt på prøve når det gjelder de kontroversielle, og kanskje ufyselige, ytringer. De ytringer som utfordrer oss. Ytringer skal møtes med motytringer, ord skal møtes med ord. Helt uavhengig av hvorvidt Haitham al-Haddads får en talestol på Høgskolen i Oslo eksisterer dessverre hans holdninger allikevel der ute, og kan ikke avoppfinnes. Disse synspunkter skal selvsagt ikke stå uimotsagt, men møtes med kunnskap og skarpe motytringer. På den måte skal uhyrligheten i hans argumentasjon avsløres.


Min grunnholdning er Voltaires kjente "Jeg er uenig hva du sier, men vil kjempe til døden for din rett til å si det." 

Les i VG

Kommentarer   

0 #1 Blå Rogalending 30-12-2012 18:02
Her kommer bypolitikeren sin logikk til kort.

SV er(slik vi andre opplever det) i bunn og grunn et anti-religiøst parti, og har i de aller fleste sammenhenger inntatt standpunkt der de bekjemper "tradisjonelle religiøse grupper" sin tro, retten til å mene det de mener, og ikke minst det å utøve sin tro gjennom handlinger i egne kirkesamfunn, i barneoppdragels e etc. Jeg tenker her på kampen for fri abort, der de er imot kristne som ønsker at dette skal være forbudt. Det samme gjelder kampen SV har ført for å hindre kristne organisasjoner i å drive skoler, å være mot homofile i ledende stillinger, kvinnelige prester etc. På kort tid (de siste 10 årene) er kristne med tydelige konservative meninger fra SV sin side blitt stemplet som "mørkemenn", fanatikere, religiøse utskudd og andre fargerike betegnelser.

Den andre tydelige retningen SV har gått i er i anti-amerikansk og anti-jødisk retning. Dette gir seg utslag i sterk Israels og USA kritikk, der mulighetene byr seg. Og ja, det byr seg noen anledninger, selv for de av oss som er trygt forplantet på USA og Israel sin side. Det er ikke det denne saken handler om, den handler om BALANSE.

SV har ALDRI gått til kamp mot islamske krefter, og for mange er dette kanskje en av årsakene til manges sterkt islamkritiske holdninger. Venstresiden oppfordrer til boikott av israelske appelsiner og poteter, men hva med egyptiske feriereiser og tunisiske oliven ?

SV har et brutalt forklaringsprob lem her, all den tid de påberoper seg å være de svakes forsvarer. Hva med kristne jenter og kvinner som slaktes og voldtas i Somalia ? Muslimer som konverterer i Egypt og idømmes dødsstraff ? Lov og praksis som forbyr enhver muslim å gifte seg med en ikke-muslim, og krever konvertering før så kan skje ? Det er tydelig at SV ikke evner gråsone politikk, og i valget mellom å definere muslimer og islam i en svart-hvitt tankegang, er muslimer og islam blitt den svake part, og jøder, kristne og amerikavennlige den sterke part.

Denne tenkningen får store negative konsekvenser. Dersom du ser på situiasjonen i det alt vesentligste av land som bekjenner seg som "islamske", med sharia eller et islamsk grunnsyn i bunn, så flytter kristne, jøder og sekulære ut i stort monn. Antall overgrep mot denne gruppen er store, og mørketallene høye. SV GLIMRER HELT MED SITT FRAVÆR I FORSVAR AV DENNE GRUPPEN !

Hva velger SV å gjøre, jo de går ut og støtter en ytterliggående islamist i å få formidlet sitt budskap. Det står ikke noe i den samme teksten om at Egypt nå nylig har vedtatt en grunnlov, med stort overtall, der den muslimske / islamske minoriteten fjerner andre sekulære og religiøse retningers rett til å utøve egen tro, eller mangel på tro.

Dette er et grunnleggende problem ved islamsk praksis, der de er svært nær en annen ekstrem ideologi som hadde gode teoretiske prinsipper i bunn, og var håpløs i utøvelsen...Kommunismen..

Dette står ikke til troende - og det må gjøres en stor jobb med hensyn til BALANSE i fokus på saker før SV kan stå rake i ryggen og fremstille seg som de svakes forsvarer...pr idag oppleves ere snarere tvert imot, innlegget til Johansen her forsvarer faktisk en av dem som ville fratatt meg, ham selv, og et stort antall andr grupper alle rettigheter - bare han hadde kommet til makten...slik de nå har gjort i Egypt.

Blå Rogalending

Legg til kommentar