Åpenhet

Ytringsfrihet, også for kontroversielle ytringer

Ytringsfrihet, også for kontroversielle ytringerJeg er prinsipielt uenig med varaordfører og Aps gruppeleder i Oslo bystyre, Libe Rieber-Mohn, når hun oppfordrer Høgskolen i Oslo til å gripe inn og hindre at en omstridt islamist får tale der denne helga. Foredragsholderen Haitham al-Haddad har tidligere skapt overskrifter, blant annet på grunn av hans holdning til jøder og vold mot kvinner.

Høgskolen i Oslo inntar et klokt standpunkt når de i en pressemelding skriver: «Vårt verdigrunnlag slår fast at HiOA skal stimulere til likeverd og kreve toleranse på tvers av livssyn, kultur og kjønn. Men HiOA er også en akademisk institusjon som må tillate ytringer som står i strid med våre verdier, derfor velger vi å la Islam Net få låne et auditorium til dette arrangementet.»

Ytringsfrihet blir først og fremst satt på prøve når det gjelder de kontroversielle, og kanskje ufyselige, ytringer. De ytringer som utfordrer oss. Ytringer skal møtes med motytringer, ord skal møtes med ord. Helt uavhengig av hvorvidt Haitham al-Haddads får en talestol på Høgskolen i Oslo eksisterer dessverre hans holdninger allikevel der ute, og kan ikke avoppfinnes. Disse synspunkter skal selvsagt ikke stå uimotsagt, men møtes med kunnskap og skarpe motytringer. På den måte skal uhyrligheten i hans argumentasjon avsløres.


Min grunnholdning er Voltaires kjente "Jeg er uenig hva du sier, men vil kjempe til døden for din rett til å si det." 

Les i VG