Åpenhet

Den lukkede kommune: Et skritt mot større åpenhet i Oslo

Den lukkede kommune: Et skritt mot større åpenhet i OsloDet lyder så vakkert når byrådslederen skriver til finanskomiteen: "Åpenhet og gjennomsiktighet i og om forvaltningen er verdier som skal prege Oslo kommune. Tilgjengelighet til dokumenter på internett er viktig i arbeidet med å bidra til dette, og bidra til å gi lettere tilgang til kommunens dokumenter uten å måtte be om innsyn i dokumentene." På tross av dette har Byrådet etter 5 år ennå ikke fulgt opp en enstemmig anmodning fra bystyrets finanskomite - på mitt initiativ - om at ikke bare postjournalen skal være tilgjengelig på nett, men også selve det fysiske dokument.

Men jeg henger naturligvis på saken som en klegg, og nå gir Byrådet etter. I løpet av første halvår vil dette være på plass i Rådhuset, og så får øvrige virksomheter komme etterhvert. I notat til bystyrets finanskomite skriver byrådslederen blant annet: "Det tas sikte på å realisere ny elektronisk offentlig journal for byrådsavdelingene med klikkbare dokumenter, basert på et standard systemprodukt. Hovedendringene ift dagens løsning er at man da vil kunne søke på de ulike opplysningene i journalen over et tidsrom, samt at man skal kunne klikke og umiddelbart få vist dokumenter."

Les byrådslederens brev til finanskomiteen

You have no rights to post comments