Åpenhet

Et mer åpent Oslo-demokrati

Et mer åpent Oslo-demokratiAftenpostens gratisavis Oslo-by skriver på lederplass:

"Oslo kommune tar endelig et viktig skritt
for større innsyn og mer åpenhet i sin forvaltning. I løpet av våren legges byrådets sakspapirer ut på nett. Byrådsleder Stian Berger Røsland lover at det om kort tid kommer på plass et system som innebærer at hvem som helst kan lese dokumenter og brev som går til og fra byrådsavdelingene. Hensynet til personvernet kan imidlertid føre til at dokumenter holdes tilbake.I dag er det kun postlister som legges ut. Hvis byrådet holder det som nå loves, vil nyordningen innebære at blir betydelig enklere å kikke Oslo- politikerne i kortene og få innsyn i deres arbeid.

Det er på høy tid dette kommer. På initiativ fra Ivar Johansen (SV) rettet en enstemmig finanskomité allerede for fem år siden en anmodning til byrådet om at ikke bare postjournalen skal være tilgengelig på nett, men også selve dokumentene. Mange norske kommuner har for lengst et slikt system på plass. En slik publiseringspraksis er i tråd med det som bør være retningslinjene for offentlig forvaltning. I utgangspunktet er alt åpent og tilgjengelig. Unntak skal begrunnes konkret i hvert enkelt tilfelle.

Berger Røsland har da også tatt til orde for at åpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen skal prege Oslo kommune. Den praktiske virkelighet har imidlertid ofte vært en annen, og Fylkesmannen har flere ganger opphevet lovstridig avslag på innsyn i kommunen eller i underliggende etater. Senest rett før jul fant Fylkesmannen at Ruter hadde brutt forvaltningslovens åpenhetsregler.

Vårt håp er at større åpenhet også vil skape mer interesse og engasjement for de politiske prosessene i Oslo. Også av denne grunn er omleggingen et demokratiseringsprosjekt."

Ja, men sånt kommer ikke av seg sjøl. Jeg må nok fortsatt dytte og presse her for å skape flertall for mer åpenhet.

You have no rights to post comments