Åpenhet

Gratis kartdata: Blir Oslo innhentet av EU?

Gratis kartdata: Blir Oslo innhentet av EU?Flertallet i bystyret har lenge skrubbet hver gang jeg har fremmet forslag som "Plan- og bygningsetaten legger snarest mulig til rette for at kartdata som Oslo kommune disponerer rettighetene til gjøres gratis tilgjengelig på nett." Byrådet har nå et pålegg fra bystyret om å fremme en egen sak til bystyret om dette.

Men kanskje blir de innhentet av at et EU-direktiv kommer Byrådet i forkjøpet. Deling av informasjon fra offentlig sektor kan i følge EU-Kommisjonen bidra til en årlig verdiskaping på 40 milliarder Euro i EU, men medlemsstatene og Parlamentet sliter med å komme til enighet om det reviderte direktivet. Prising av informasjon fra offentlig sektor er et av stridstemaene i forhandlingene mellom Parlamentet og Rådet som i følge rapportene går svært tregt.

Kommunesektoren i Norge eier og vedlikeholder bl.a. store mengder kartdata som vil måtte gjøres tilgjengelig i råformat og til marginalkostnad dersom Kommisjonens forslag blir stående. På noen saksområder er EU i front der stat og kommune her hjemme ikke ser det prinsipielt riktige i at offentlig informasjon er gratis tilgjengelig.

Les mer her

Deling av informasjon fra offentlig sektor kan i følge Kommisjonen bidra til en årlig verdiskaping på 40 milliarder euro i EU, men medlemsstatene og Parlamentet sliter med å komme til enighet om det reviderte direktivet.

Prising av informasjon fra offentlig sektor er et av stridstemaene i forhandlingene mellom Parlamentet og Rådet som i følge rapportene går svært tregt. Kommunesektoren i Norge eier og vedlikeholder bl.a. store mengder kartdata som vil måtte gjøres tilgjengelig i råformat og til marginalkostnad dersom Kommisjonens forslag blir stående.

- See more at: http://www.ks.no/tema/Samfunn-og-demokrati/eueos/Informasjon-fritt-tilgjengelig-eller-til-salgs/#sthash.cUI0bG7q.dpufvvv
Deling av informasjon fra offentlig sektor kan i følge Kommisjonen bidra til en årlig verdiskaping på 40 milliarder euro i EU, men medlemsstatene og Parlamentet sliter med å komme til enighet om det reviderte direktivet.
Prising av informasjon fra offentlig sektor er et av stridstemaene i forhandlingene mellom Parlamentet og Rådet som i følge rapportene går svært tregt. Kommunesektoren i Norge eier og vedlikeholder bl.a. store mengder kartdata som vil måtte gjøres tilgjengelig i råformat og til marginalkostnad dersom Kommisjonens forslag blir stående.

- See more at: http://www.ks.no/tema/Samfunn-og-demokrati/eueos/Informasjon-fritt-tilgjengelig-eller-til-salgs/#sthash.cUI0bG7q.dpuf

You have no rights to post comments