Åpenhet

Justisdepartementet: Nei til mer hemmelighold rundt tilsyn og revisjon

Justisdepartementet: Nei til mer hemmelighold rundt tilsyn og revisjonDengang Offentlighetsloven ble innført i Norge, en banebrytende lov for åpenhet i offentlig forvaltning, var det under sterke protester og advarsler fra byråkratiet. Samtlige departementer advarte, med en unntak: Justisdepartmentet. Nå er vi igjen i samme situasjon: På tross av statsministerens vakre ord om 22.juli-terroren skulle  møtes med "mer åpenhet og mer demokrati", skjer stadig det motsatte. Sist nå med forslaget fra Kommunaldepartementet om å hemmeligholde - utsatt offentlighet - alle foreløpige revisjons- og tilsynsrapporter.

Jeg ble stående alene i KS sitt hovedstyre mot å advare, og heller ikke i Oslo bystyre var det mye støtte å få.

Men desto herligere å se at Justisdepartementet igjen er prinsipielle og ryddige i sitt forsvar for en åpen forvaltning. De minner om at at å unnta dokumenter fra innsyn skal være basert i en konkret og selvstendig vurdering i hver enkelt sak:  "Ein bør på denne bakgrunnen vere varsam med å innføre fleire reglar som pålegg utsett innsyn. Vurderingar av utsett innsyn eller unntak bør skje konkret og ta utgangspunkt i det aktuelle dokumentet", skriver departementet i sin høringsuttalelse.

Klokt sagt. Regjeringen bør avvise dette initiativet for økt hemmelighold.

Legg til kommentar