Åpenhet

Sykehjemsendringer: Viktig med lokal informasjon

Sykehjemsendringer: Viktig med lokal informasjonHvorfor skal ansatte og beboere få førsteinformasjon gjennom media på helt vital informasjon som gjelder deres nære hverdag? Hvorfor skal det være slik at ansatte og beboere skal få den første informasjon på Sykehjemsetatens nettsider om anbudsutsettelse av Uranienborghjemmet, og ikke gjennom lokal informasjon på sykehjemmet - gitt av institusjonssjefen. Institusjonssjefen fikk kun info pr. telefon 10 minutter før Sykehjemsetaten informerte offentligheten, og hun hadde naturligvis ingen tidsmessig mulighet til å informere ansatte og beboere. Sånn skaper man ikke trygghet og ro i krevende situasjoner. Jeg har derfor sendt fram et spørsmål Byrådet skal besvare overfor bystyret::

"Vi kan alle være sårbare knyttet til endringer i vår hverdag. Særlig kan dette gjelde stabilitet og endringer som påvirker vår nære hverdag, som bosituasjonen.

For den som er avhengig av bistand eller bor på en institusjonen vil endringer som kan påvirke hvem som er min nærmeste hjelper eller bomiljø kunne skape betydelig utrygghet. Og for den som er i arbeid vil endringer i arbeidssituasjonen; som ny arbeidsgiver, omorganisering av bedriften eller ny sjef, kunne skape utrygghet.

Mitt spørsmål er:

Er rutinene rundt offentliggjøring vedrørende anbudsutsettelse (særlig beslutning om at en virksomhet skal anbudsutsettes og valg av leverandør) slik at ansatte og beboere får informasjon før nyheter slippes på nett, pressemelding eller i media?

Hvis ja, hvordan vurderer Byrådet dette opp mot den kommunikasjon som ble praktisert forleden dag vedr valg av leverandør etter anbudsutsettelse av Uranienborghjemmet?"

Kommentarer   

0 #1 Truls W. Gedde-Dahl 30-03-2013 14:52
Innvendingen Ivar J her presenterer vil knapt noen noenlunde seriøs kursholder i skogen av ulike ledelsesekspert er protestrere mot- Så enkelt så viktig - dessuten vil man da nok få sjanse til å formulere seg med større klarhet.
Tilsvarende et kjempestort eksempel med et nytt lovforslag om sannsynlig omlegging til f.eks. mer anbud i det engelske - lenge mest velfungerende i verden - National Health Service - fra regjeringen i UK. Lovframlegget er det mange helsetjeneste- eksperter som ikke forstår hvordan det egentlig skal fortolkes!! jfr BMJ-ed.choice 29. mars
0 #2 haakon 31-03-2013 03:59
Svaret er ikke at det er konkurranseutse tting som gjør ting hemmelig, Ivar. Det er personvernet. Sammenlign med når noen går til angrep på Nav. Nav kan ikke forsvare seg på sak, for de har taushetsplikt. Og de har monopol. Samme reglene for pleie, selv om det er flere aktører.

Vil du åpne opp for å bryte taushetsplikten om Oslo får monopol på pleie?
Eller betyr det du skriver egentlig uberettiget kritikk?
0 #3 Ivar J 31-03-2013 17:13
Haakon: Dette vet du da vel er tøys. Intet ved personvernet som sier at Oslo kommune ikke kan sørge for ordentlig informasjon til ansatte og beboere FØR man informerer offentligheten. I det hele tatt finnes det ingen personvernopply sninger i den situasjon jeg beskriver over.
0 #4 Ingrid Hole 08-04-2013 18:28
Over mange mange år har det opprørt meg hvor lite gjennomtenkt den utøvende ledelse er innenfor den sektoren du er opptatt av her.

Å utøve et profesjonelt lederskap innen sektoren har å gjøre med læring - kunnskap og øvelse i å utføre... . Å sette beslutninger ut i livet - selve gjennomføringen - se det, det er selve kunsten det. Spesielt når vi ønsker å se på oss selv som endel av en demokratisk prosess. Dette er en beslutning som går i et opptrukket feil sidespor fra "det politiske beslutningsnivå et", som ikke samhandler med den praiktiske forståelsen om:

Hvordan skal vi sette dette ut i livet?

Sykehjemsetaten har da i meget lang tid , og over år, ikke vist særlig skarphet med å finne en god og hensiktsmessig gjennomførings praksis i nære og nødvendige saker.
Jeg har sett mange eksempler på mangelfull gjennomføring - og etaten har behov for sterkere profesjonell slagkraft for å gjennomføre og å sette beslutninger ut i livet.
Men er ikke dette en oppgave for et av kontrollorganen e i kommunal sektor?

Et lite hjertesukk til deg.

Beste hilsner fra

Ingrid Hole.

Legg til kommentar