Åpenhet

Hemmelige Oslo: Igjen lovstridig hemmelighold

Hemmelige Oslo: Igjen lovstridig hemmelighold

For kort tid siden, 2. juli, sendte Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester ut et høringsdokument under overskriften "Høring: Prosjekt arbeidsmarkedsbedrifter." Dokumentet kommer til å skrape strid. Det foreslås sammenslåing til en bedrift av tilsammen 7 foretak eller aksjeselskaper der Oslo kommune er hel- eller majoritetseier. Bedriftene som er omfattet av prosjektet representerer ca 290 stillinger på varig tilrettelagt arbeid. Svært mange av disse er psykisk utviklingshemmede med liten eller ingen mulighet i det ordinære arbeidsmarkedet. De som jobber på feltet mener forslaget som nå fremmes er en dårlig ide for de som kanskje trenger slike arbeidplasser aller mest, og vil skyve mange helt ut av arbeidslivet.

Byrådet aner uro, og ønsker skjerme seg mot offentlig debatt ved at høringsdokumentet er hemmeligholdt, med bakgrunn i Offentlighetslovens § 14, første ledd: "Eit organ kan gjere unntak frå innsyn for dokument som organet har utarbeidd for si eiga interne saksførebuing." Dokumentet er blant annet sendt til 6 kommunale aksjeselskaper - som ut fra aksjeloven er selvstendige rettssubjekter - til alle de 15 bydelene, og det statlige forvaltningsorganet NAV Oslo. Det betyr altså at Byrådet mener alle disse mottakerne, det være seg aksjeselskaper eller Staten, er en del av "organet" Byrådet. Dette er naturligvis tøys, og er et lovstridig hemmelighold.

Oslo kommune framstår fortsatt som en av landets mest lukkede kommuner.

Kommentarer   

+1 #1 Marianne Grøtte 15-07-2013 11:18
Byrådet tenker vel å spare penger, flere av disse bedriftene er relativt små og driver med samme type produksjon. Nå vil de samle feks pakkeoppdrag i en bedrift. Poenget er at mange da får lang reisevei, de får flere og ukjente personer å forholde seg til, de rykkes opp av sitt trygge og kjente miljø. Dersom de ønsker nye utfordringer eller nye oppgaver må de bytte arbeidsmiljø. Når man vet hva slags uro dette gir ved sammenslåinger av ordinære bedrifter, hvordan tror man det skal bli for arbeidstakere med utviklingshemmi ng, folk som har angst eller andre utfordringer. Jeg håper byrådet (i allefall bystyret) ser at dette er en dårlig idè!
+1 #2 Angelique Tangen 15-07-2013 11:22
Hva er begrunnelse for en slik sammenslåing? Og hva blir konsekvensene for denne gruppen som rammes hvis sammenslåingen skulle gå igjennom? Har Byrådsavdelinge n noe alternative å tilby eller blir det intet? Og hvis de har noen alternativer, er det riktig å endre nåværende ordning uten medvirkning av de gruppene det gjelder?

You have no rights to post comments