Åpenhet

Folkevalgtbasen: For deg som lobbyist, interesseorganisasjon eller innbygger

Folkevalgtbasen: For deg som lobbyist, interesseorganisasjon eller innbygger

Dialog bør være god mellom de folkevalgte og velgerne. Stortingsrepresentanter, bystyremedlemmer og andre folkevalgte skal derfor være tilgjengelig for dem som ønsker å ta kontakt for å drøfte aktuelle saker eller komme med meningsytringer. De folkevalgte skal representere sine velgere. Det er derfor viktig at de får det løpende korrektiv som innspill fra publikum representerer.

De folkevalgte skal i begrenset grad blande seg inn i enkeltsaker og konkrete helse- og sosialsaker som er lagt til forvaltningen å takle. Men samtidig er de folkevalgte ombud. I den sammenheng er det nyttig at de av og til ser på konkrete enkeltsaker. Dette ikke minst som en test på at det regelverk og rammer de folkevalgte organer har vedtatt virker etter hensikten.

Derfor har jeg nettstedet Folkevalgtbasen, hvor du finner mailadresser og telefonnummere til stortingsfolk, regjeringspolitikerne, landets ordførere og folkevalgte i de største byene. Flere av dem har ønsket å hjemme seg bort, og bedt om at kontaktinformasjon ikke skal stå i denne basen, men har du stilt deg i folkets tjeneste må folket også kunne ta kontakt.

Derfor: Her er den. Kontaktinformasjon til nesten 1.000 folkevalgte. Ta kontakt med dem, når du har noe de bør vite om eller bli spurt om.