Åpenhet

Hemmelige Oslo: Fortsatt ikke korrespondanse på nett

Hemmelige Oslo: Fortsatt ikke korrespondanse på nett

En enstemmig finanskomite i Oslo bystyre uttalte i 2007 (etter et initiativ fra meg):  "Komiteen understreker viktigheten av å senke terskelen for hvordan publikum kan få tilgang til offentlig informasjon. I en slik sammenheng er det ønskelig å komme lenger enn å legge ut forvaltningens postjournaler. Mange kommuner, som for eksempel Bærum, har gjort hele arkivet elektronisk. Publikum kan via internett få tilgang til både inn- og utgående dokumenter i fulltekst. Komiteen ber om at byrådet tar initiativ til at Oslo kommune snarest mulig når samme målsetting for tilgjengelighet."

Da jeg purret på oppfølging av dette 3 år senere uttalte Byrådet i notat til finanskomiteen bl.a. følgende: "På bakgrunn av finanskomiteens innstilling vil det bli startet et arbeid med sikte på en publiseringsløsning for fulltekstdokumenter på Internett for byrådsavdelingene. Jeg vil også igangsette et arbeid for med sikte på at kommunens øvrige virksomheter begynner med dette."

Ytterligere 3 år er gått, og Byrådet skrev i notat til finanskomiteen av 13. januar 2013 blant annet: "Det tas sikte på å realisere ny elektronisk offentlig journal for byrådsavdelingene med klikkbare dokumenter, basert på standard systemprodukt.(...) Selve leveransen antas å kunne gjennomføres på 12-16 uker. Produksjonssetting av ny løsning må tilpasses en pågående større systemrevisjon, og vil derfor være mulig å ta i bruk i løpet av første halvår."

Første halvår er forlengst passert, men systemet er ikke på lufta. Oslo er en kommune hvor det politiske flertall prioriterer åpenhet svært lavt. Jeg har igjen bedt Byrådet orientere bystyrets finanskomite.

Kommentarer   

#1 Tom Just Olsen 29-08-2013 09:13
Veldig bra at du tar dette opp! Det er en skandale at 'korrespondanse på nett' ikke er oppe å går ennå. 6 år! Er ikke Høyres styresett i Oslo gode argumenter for SV å bruke i valgkampen?
#2 Inger-Lise Gulliksen 29-08-2013 09:15
Tar nok litt lenger tid, først må de prioritere penger til søknad om OL. Bruker penger som fulle sjømenn på noe som kanskje kan blir noe av.

You have no rights to post comments