Åpenhet

Korrespondanse på nett: Ny utsettelse

Korrespondanse på nett: Ny utsettelse

Byrådet jobber i sneglefart. For 6 år siden sa en enstemmig finanskomite i Oslo bystyre:

"Komiteen understreker viktigheten av å senke terskelen for hvordan publikum kan få tilgang til offentlig informasjon. I en slik sammenheng er det ønskelig å komme lenger enn å legge ut forvaltningens postjournaler. Mange kommuner, som for eksempel Bærum, har gjort hele arkivet elektronisk. Publikum kan via internett få tilgang til både inn- og utgående dokumenter i fulltekst. Komiteen ber om at byrådet tar initiativ til at Oslo kommune snarest mulig når samme målsetting for tilgjengelighet."

Gjentatte ganger har jeg måttet purre, og i januar i år sa Byrådet: "Produksjonssetting av ny løsning må tilpasses en pågående større systemrevisjon, og vil derfor være mulig å ta i bruk i løpet av første halvår."

Men så skjedde jo ikke. Nå sikriver byrådslederen:

"Arbeidet med løsningen har avdekket nye spørsmål knyttet til informasjonssikkerheten.Tiltakene for å redusere risiko for publisering av sikkerhetsrelatert informasjon er av både organisatorisk og teknisk karakter. Det planlegges med gjennomførte tiltak og dermed oppstart publisering av dokumenter innen 1.11.13."

Den som lever får se...

Kommentarer   

#1 Haakon 18-09-2013 10:00
Det er et stort problem at bestiller ikke aner hva man trenger.
Ikke bare her, men kanskje den største IT skandalen vi har hatt : Tress-90 også bar preg av det.
Og også offentlige innkjøp bærer preg av det og mange deler av samfunnet.

Og så gjør man vedtak, eller kanskje nye mennesker kommer inn å gjør vedtak og så passer ikke det inn med hva som er bestilt og så må bestillingen gjøres på nytt med nye krav osv.

Det er vanskelig når man ikke vet hva man vil ha.

En internetside for å få vist kommunikasjon og brev er ikke vanskelig. Men - når andre skal hive seg på så blir det vanskelig.

Du kan se på AltInn. Det fungerte bra som selvangivelsess ted. Men, så skal alle papirer og skjemaer i mange andre sammenhenger inn der. Og da bryter det sammen. For - det ble ikke bygd for det. Det var ikke i bestillingen. Og man visste ikke at det skulle bli sånn. Man visste ikke hva man bestilte.

Noen ganger kan noen kritiseres for det. Andre ganger går utviklingen i en vei som ikke var forutsatt.

You have no rights to post comments