Åpenhet

Korrespondanse på nett: Ny utsettelse

Korrespondanse på nett: Ny utsettelse

Byrådet jobber i sneglefart. For 6 år siden sa en enstemmig finanskomite i Oslo bystyre:

"Komiteen understreker viktigheten av å senke terskelen for hvordan publikum kan få tilgang til offentlig informasjon. I en slik sammenheng er det ønskelig å komme lenger enn å legge ut forvaltningens postjournaler. Mange kommuner, som for eksempel Bærum, har gjort hele arkivet elektronisk. Publikum kan via internett få tilgang til både inn- og utgående dokumenter i fulltekst. Komiteen ber om at byrådet tar initiativ til at Oslo kommune snarest mulig når samme målsetting for tilgjengelighet."

Gjentatte ganger har jeg måttet purre, og i januar i år sa Byrådet: "Produksjonssetting av ny løsning må tilpasses en pågående større systemrevisjon, og vil derfor være mulig å ta i bruk i løpet av første halvår."

Men så skjedde jo ikke. Nå sikriver byrådslederen:

"Arbeidet med løsningen har avdekket nye spørsmål knyttet til informasjonssikkerheten.Tiltakene for å redusere risiko for publisering av sikkerhetsrelatert informasjon er av både organisatorisk og teknisk karakter. Det planlegges med gjennomførte tiltak og dermed oppstart publisering av dokumenter innen 1.11.13."

Den som lever får se...