Åpenhet

Takk til pressefolket for hederlig omtale

Takk til pressefolket for hederlig omtale

Det er alltid hyggelig å bli verdsatt for det en gjør. Og under Norsk Presseforbunds Åpenhetsting i går ble jeg tildelt vakre honnørord ved utdeling av Flaviusprisen.

"Den andre kandidaten er politiker. Samtidig har vedkommende i over 30 år jobbet for en mest mulig åpen forvaltning, først gjennom Listesaken med kartlegging av de hemmelige tjenestene i Norge, senere gjennom folkevalgtbasen - en base med kontaktinformasjon til sentrale folkevalgte i Norge. Vedkommende setter åpenhet på dagsorden både i sin personlige blogg og gjennom sitt medlemsskap i Oslo bystyre, langt utover det som er relevant for det partiet vedkommende representerer. Utlegging av hele dokumenter på nett, ansattes ytringsfrihet, åpenhet rundt gjennomføringen av anbud, er noen eksempler. Arbeidet har bidratt til, og vil forhåpentlig fortsette å bidra til, at politikere og andre får en større forståelse for betydningen av åpenhet om politisk arbeid.

På dette grunnlag vil Flaviusjuryen gratulere Ivar Johansen for en langvarig, standhaftig og prinsipiell kamp for mer åpenhet."

Juryen bestod av Anine Kierulf, UiO (leder), Alexander Øystå, redaktør i Vi Menn og Ståle Hansen, journalist i NRK. Og velfortjent vinner av selve prisen ble Aftenpostens journalist Per Anders Johansen, mens jeg - og en til - altså fikk honnør.

Jeg takker og bukker for vakre ord.