Åpenhet

KS: Offentlig informasjon bør være gratis

KS: Offentlig informasjon bør være gratis

Da vi sist uke i KS sitt hovedstyre behandlet "KS' interessepolitiske posisjoner på digitaliseringsområdet" fikk jeg enstemmig vedtatt følgende forslag:

"KS mener at informasjon som offentlig sektor besitter, som hovedregel bør stilles til gratis disposisjon for innbyggerne. Det bør utredes hvilken type offentlig informasjon som kan påføre urimelig kostnad eller byrde for offentlig sektor å tilgjengeliggjøre. Denne type informasjon kan danne unntaket fra hovedregelen."

Jeg er naturligvis fornøyd med dette hovedprinsippet, og at KS får økt fokus på temaet. Jeg har naturligvis særlig i tankene mine forslag i bystyret om at Plan- og bygningsetatens kartdata bør være gratis for byens innbyggere, men som bystyreflertallet - så langt - har skrubbet på.

Samtidig vedtok et enstemmig hovedstyre, etter forslag fra meg: "KS skal ha en aktiv rolle for å sikre at kommunenes leverandører utvikler programvare og komponenter basert på åpne standarder."

You have no rights to post comments