Åpenhet

Hemmelige Oslo: Offentlige dokumenter under disk

Hemmelige Oslo: Offentlige dokumenter under disk

Det kan av og til være gode grunner til å unnta kommunale dokumenter fra offentlighetens innsyn. Selv om Offentlighetsloven er krystallklar på hovedregelen om at "saksdokument, journaler og liknande register for organet er opne for innsyn dersom ikkje anna følgjer av lov eller forskrift med heimel i loven, har den også noen unntakssituasjoner. Et av dem er "opplysninger som er underlagde teieplikt."

Kommunerevisjonen har laget en forvaltningsrevisjonsrapport om "Oslo kommunes saksbehandling i Lindebergsakene", dvs. de to sakene med henholdsvis påstand om seksuelle overgrep og påstand om uforsvarlig medikamenthåndtering ved Lindeberg omsorgssenter. Det foreligger en offentlig versjon av rapporten, hvor alle taushetsbelagte opplysninger er sladdet.

Da behandles selvsagt rapporten som alle andre kommunale saksdokumenter. De saksdokumenter bystyrets finanskomite behandler i sine møter gjøres i forkant tilgjengelig på internett, i samsvar med Offentlighetslovens § 10. Rapporten ble behandlet i gårsdagens møte i finanskomiteen og kommer også til behandling i komiteens neste ordinære møte 4. desember. Men den ligger ikke på kommunens nettsider. I gårsdagens møte i komiteen fikk jeg ikke tilslutning til følgende opplagte forslag: "Ved behandling av Kommunerevisjonens rapport følges vanlig praksis med at alle sakens dokumenter ( i den utstrekning de ikke er unntatt fra offentlighet) er tilgjengelig for innbyggerne på kommunens nettsider."

Det betyr altså at - den foreløpige - holdningen er: Ja, dokumentet er offentlig og alle som ber om det skal få dokumentet. Men det legges under disken.

Jeg aksepterer ikke en slik selektiv åpenhet. Jeg legger derfor her på bloggen ut den rapporten Kommunerevisjonen og bystyret ikke vil skal være tilgjengelig på ordinær måte.