Åpenhet

Digital forvaltning: Ekskluderende førstevalg

Digital forvaltning: Ekskluderende førstevalg

Jeg tar ansvaret: Jeg sloss for en effektiv og framtidsrettet kommune, til beste for byens innbyggere. Jeg fremmet derfor  forslag om - og fikk enstemmig tilslutning i bystyret-  til at Oslo kommune etablerer en døgnåpen, helautomatisk, digital innbyggertjeneste, etter mønster av blant annet Stockholm og København.

Men, og det er et viktig men. Jeg tar også ansvar for det andre perspektivet: Alle innbyggerne har ikke IKT-kompetanse. I KS sitt hovedstyre fikk jeg derfor forleden enstemmig tilslutning til vedtak om at "KS skal arbeide for at egnede informasjons- og kommunikasjonskanaler for innbyggere som ikke har elektronisk utstyr eller mestrer dette skal ivaretas."

Computerworld-redaktør Aslak Borgersrud minner oss om at det er noen problemer med digitalisering. "Nesten en million nordmenn sliter med lesing. Ordentlige problemer, altså. Greier ikke å forstå vanlige, norske, tekster. Det tallet er så høyt at det bør få både den ene og den andre til å tenke litt nøyere over hva vi driver med. Hvordan kan vi gjøre verden litt enklere for folk som sliter med lesing? Avisjournalister bør tenke over det. Webdesignere bør tenke over det. It-system-utviklere bør tenke over det. Og offentlig forvaltning bør tenke kanskje litt ekstra grundig over akkurat det."

"14. oktober i år skjedde det en diskrét liten endring i Oslo Kommune. Digitalt førstevalg, heter det nå. For barnehageopptak. Det betyr at alle småbarnforeldre som trenger barnehageplass til barna sine nå må ha epostadresse, mobiltelefonnummer og evnen til å forstå skjemaene Oslo Kommune legger ut. Og det er bare for å søke. Skal de også takke ja til barnehageplassen de til slutt tildeles må de også logge seg inn med Bankid eller Minid. Enkelt? Ja, selvsagt. For de fleste. Men det bor altså nesten en million folk her i landet som ikke er i stand til sånt. Så hva gjør vi med dem?" spør Aslaksrud.