Åpenhet

Oslo kommune: Hemmelighetskultur til det absurde

Oslo kommune: Hemmelighetskultur til det absurde

Kommunerevisjonens forvaltningsrevisjonsrapport om "Oslo kommunes saksbehandling i Lindebergsakene" finnes ikke på kommunens internettsider, selv i den sladde versjon som alle som ønsker det kan få i papirformat. Kommunerevisjonen er usikker på om det er adgang til dette i henhold til personopplysningsloven. Loven er slik at "sensitive personopplysninger" er det ikke adgang til å publisere på nett. Jeg har selv publisert rapporten her på bloggen min, og enhver kan ved selvsyn se at den ikke inneholder sensitive personopplysninger, slik personopplysningslovens § 2 nr. 8 definerer dette.

Derimot er det riktig at rapporten inneholder opplysninger om at en person har vært - for å sitere lovteksten - "mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling", opplysninger loven sier ikke kan publiseres på nett. På bakgrunn av at Byrådet sendte ut en pressemelding om at de hadde politianmeldt en avdelingssykepleier ved Lindeberg omsorgssenter for mulige straffbare forhold, ligger imidlertid denne opplysning på hundrevis av nettsider, også på Byrådets egen nettside. Og på bystyrets nettsider ligger det hopetall av notater fra Byrådet som omtaler dette forhold.

Men bystyrets finanskomite sitter fortsatt og tenker på hva som bør gjøres. For meg er saken enkel: Internett er kommet for å bli. Man kan ikke late som om dette er opplysninger som må skjermes for offentliggjøring på nett når antallet steder gjennom dette økes med en, fra de fra før av 1.000 stedene  (eller noe der omkring).

Hemmeligholdskulturen i Oslo kommune havner ofte ut i det helt absurde.

Kommentarer   

#1 Bjørn Bjøro 05-01-2014 16:10
Brevet fra Kommuneadvokate n tar ikke for seg Kommunerevisjon ens rapport konkret. Arbeidsutvalget (AU)i finanskomiteen hadde "glemt" å be om en konkret vurdering. Klønete, og så er et spørsmål om AU nå vil be om konkret vurdering.

Og Ivar har helt rett i at en rekke av rapportens opplysninger er på nett fra Oslo kommune andre steder, blant annet begge rapportene fra Internrevisjone n, i usladdet versjon.

Og byrådsleder Røslands berømmelige pressemelding med uthenging av identifiserbare ansatte er det samme. Men den var ment fra Røsland å være gapestokk, etterfulgt med intervju han ga med drapsmistanker mot en ansatt. Men politiet henla anmeldelsen som intet straffbart forhold.

I tillegg har finanskomiteens flertall valgt å nedstemme Ivars fornuftige forslag om at komiteens sekretariat med hjelp fra Kommuneadvokate n skulle foreta en faglig vurdering av om de enkelte hemmeligholdte delene av Kommunerevisjon ens anonymiserte rapport om sterkt kritikkverdige forhold rettslig sett kan forbli sladdet grunnet påståtte taushetsbelagte opplysninger. Resultatet er at komiflertallet opprettholder hemmelighold av store deler av kritikken mot Oslo kommune, også der det ikke er taushetsbelagte opplysninger. På min klage til Fylkesmannen har komiteen ikke maktet å gi Fylkesmannen en konkret begrunnelse, slik loven krever. Finanskomiteen har derfor valgt å fatte og opprettholde et ulovlig vedtak. Gjennom dette kan det se ut som Finanskomiteens flertall, dvs. alle unntatt Ivar, vil realitetsbehand le rapporten, og dermed ikke få innspill, samtidig som de trenerer innsyn til etter at realitetsbehand ingen har funnet sted. Dermed kan flertallet komme i en situasjon der de dekker over deler av de kritikkverdige forhold, som samlet har kostet millioner av skattebetalerne s penger. Jeg gremmes over at mine partifrender i Arbeiderpartiet så langt deltar i dette.

You have no rights to post comments