Åpenhet

Lindebergsakene: Rapport legges på bystyrets nettsider

Lindebergsakene: Rapport leggges på bystyrets nettsider

Alle så at det ville være helt urimelig, og jeg fikk derfor en enstemmig finanskomite med meg på følgende vedtak: "I tråd med kommunens og bystyrets praksis bør bystyrets sekretariat legge til rette for at rapporten "Oslo kommunes saksbehandling i Lindebergsakene" legges ut på finanskomiteens nettsider."

Bakgrunnen for at Kommunerevisjonens forvaltningsrevisjonsrapport om "Oslo kommunes saksbehandling i Lindebergsakene" ikke finnes på kommunens internettsider, selv i den sladde versjon som alle som ønsker det kan få i papirformat, er at Kommunerevisjonen er usikker på om det er adgang til dette i henhold til personopplysningsloven.

En enstemmig finanskomite sier da at finanskomiteen/bystyrets sekretariat for egen del må gjennomgå rapporten, slik at bystyrets saksdokumenter også i denne saken ligger på nett.

You have no rights to post comments