Åpenhet

Ytringsfrihet: Byrådslederens vern om ytringsfriheten etterlyses

Ytringsfrihet: Byrådslederens vern om ytringsfriheten etterlyses

Byrådsleder Stian Berger Røsland (H) er i OL-byen Sotsji for å promotere Oslos/Norges søknad om vinter-OL i 2022. I den sammenheng skal han også ta opp menneskerettighetsbrudd. Til NRK Østlandssendingen sier han blant annet: "Den situasjonen vi har diskutert i bystyret knyttet til homofiles rettigheter i St. Petersburg vil det være unaturlig ikke å ta opp om vi får muligheten til det, sier Røsland. Han mener nettopp det er et viktig kort for å trekke OL til Oslo i 2022. – Jeg mener det er én av grunnene til at vi bør ha et OL i Norge: Vi kan vise fram for hele verden hvilke verdier og holdninger som er gjeldende i vårt land, sier Røsland."

En av de sentrale "verdier og holdninger" vi verdsetter er ytringsfrihet. En enstemmig bystyrets finanskomite har uttalt: ”Komiteen understreker betydningen av åpen debatt og informasjonstilgang som forutsetning for et levende kommunaldemokrati og hovedregelen om at de ansatte har rett til offentlig å uttale seg på egne vegne til for eksempel media og folkevalgte om spørsmål knyttet til eget fag- og arbeidsområde”. Ikke bare har kommunalt ansatte en "rett til" å ytre seg, men det er særs bra - og ønskelig - når fagfolk bruker sin kunnskap til å skape offentlig debatt.

Eivor Evenrud, pedagogisk leder i en kommunal Oslo-barnehage, er i den sammenheng et friskt pust. Kunnskapsrik og sylskarp i sine formuleringer, som her, hvor hun er særs kritisk til at Oslo-barnehagene skal bruke 60 millioner til kartleggingsverktøyet TRAS. Hun har flere ganger fått beskjed fra overordnet hold i Oslo Kommune: ytringene oppfattes som illojale og er dermed uønsket. Og da kan det være grunn til å minne om at begrepet lojalitet ofte brukes når man egentlig mener lydighet. Lydighet er blind, mens lojalitet er kritisk, seende og verdiladet.

Jeg etterlyser byrådsleder Stian Berger Røsland, og det han omtaler som Oslo kommunes "verdier og holdninger". Eivor Evenrud trenger nå en byrådsleder som står på Voltaires kloke utsagn: "Jeg er helt uenig med deg, men jeg vil kjempe inntil døden for din rett til å si det du sier.”

Kommentarer   

0 #1 Jon Julius Sandal 11-02-2014 20:38
Veldig bra fra Ivar Johansen. Kommunen trenger flere ansatte som Eivor Evenrud, som tør å si ifra og setter barnas velferd foran egne interesser. Kommunale ledere trenger helt klart et kurs i demokrati og ytringsfrihet. Jeg kjenner godt igjen dette. Selv fikk jeg flere ganger beskjed fra overordnede i kommunen når jeg jobbet der at jeg måtte "tone ned mitt politiske engasjement" i barnehagesaker og ble også forsøkt nektet å utøve mitt folkevalgte verv når f.eks. kveldsmøter ble lagt til kvelder der jeg hadde politiske møter, "jobben går foran" ble det sagt, noe jeg selvsagt ikke gikk med på med henvisning til hva som er folkevalgtes rett og plikt. Det å engasjere seg i debatten og stå på barnas side kan koste ansatte i kommunen dyrt.
+2 #2 June Grimestad 11-02-2014 20:40
Heia Ivar Johansen og Eivor! Gitt hadde jeg gjort det samme som Eivor i min etat hadde jeg fått tjenestepåtale for lenge siden, og hadde jeg fortsatt hadde jeg fått trussel om oppsigelse! Og før alt dette hadde jeg fått masse anklager om å f.eks bryte taushetsplikt, eller møtt antydninger om å "bruke" brukerne til å hevde eget politisk syn.

OG siden Oslo kommune-etaten er min arbeidsgiver i ca 7 uker til tar jeg sjansen på denne statusen.

Holder pusten og venter på represalier...!

Legg til kommentar