Åpenhet

Ytringsfrihet: Byrådslederens vern om ytringsfriheten etterlyses

Ytringsfrihet: Byrådslederens vern om ytringsfriheten etterlyses

Byrådsleder Stian Berger Røsland (H) er i OL-byen Sotsji for å promotere Oslos/Norges søknad om vinter-OL i 2022. I den sammenheng skal han også ta opp menneskerettighetsbrudd. Til NRK Østlandssendingen sier han blant annet: "Den situasjonen vi har diskutert i bystyret knyttet til homofiles rettigheter i St. Petersburg vil det være unaturlig ikke å ta opp om vi får muligheten til det, sier Røsland. Han mener nettopp det er et viktig kort for å trekke OL til Oslo i 2022. – Jeg mener det er én av grunnene til at vi bør ha et OL i Norge: Vi kan vise fram for hele verden hvilke verdier og holdninger som er gjeldende i vårt land, sier Røsland."

En av de sentrale "verdier og holdninger" vi verdsetter er ytringsfrihet. En enstemmig bystyrets finanskomite har uttalt: ”Komiteen understreker betydningen av åpen debatt og informasjonstilgang som forutsetning for et levende kommunaldemokrati og hovedregelen om at de ansatte har rett til offentlig å uttale seg på egne vegne til for eksempel media og folkevalgte om spørsmål knyttet til eget fag- og arbeidsområde”. Ikke bare har kommunalt ansatte en "rett til" å ytre seg, men det er særs bra - og ønskelig - når fagfolk bruker sin kunnskap til å skape offentlig debatt.

Eivor Evenrud, pedagogisk leder i en kommunal Oslo-barnehage, er i den sammenheng et friskt pust. Kunnskapsrik og sylskarp i sine formuleringer, som her, hvor hun er særs kritisk til at Oslo-barnehagene skal bruke 60 millioner til kartleggingsverktøyet TRAS. Hun har flere ganger fått beskjed fra overordnet hold i Oslo Kommune: ytringene oppfattes som illojale og er dermed uønsket. Og da kan det være grunn til å minne om at begrepet lojalitet ofte brukes når man egentlig mener lydighet. Lydighet er blind, mens lojalitet er kritisk, seende og verdiladet.

Jeg etterlyser byrådsleder Stian Berger Røsland, og det han omtaler som Oslo kommunes "verdier og holdninger". Eivor Evenrud trenger nå en byrådsleder som står på Voltaires kloke utsagn: "Jeg er helt uenig med deg, men jeg vil kjempe inntil døden for din rett til å si det du sier.”