Åpenhet

Kommunesammenslåinger: Innbyggerne må bli spurt

Kommunesammenslåinger: Innbyggerne må bli spurt

Regjeringen har som mål gjennom kommunesammenslåing å gjennomføre en massiv reduksjon i antallet kommuner. Begrunnelsen som gis er: "Kommunereformen skal sikre et sterkt lokaldemokrati. Kommunereformen skal legge til rette for at kommuner slår seg sammen til større, robuste enheter som samsvarer bedre med de naturlige bo- og arbeidsmarkedsregionene som har utviklet seg over tid. Reformen skal legge til rette for at alle kommuner skal kunne løse sine lovpålagte oppgaver selv."

I KS sitt hovedstyre behandlet vi forleden hva KS, på vegne av kommunesektoren, bør be Stortinget vedta som føringer for en slik kommunereform. Det er ikke nødvendigvis gitt at 428 kommuner (som er det vi har i dag) er det riktige. Men skal vi ha kommunesammenslåinger så bør innbyggerne selv ha anledning til å ytre seg. Jeg fremmet derfor i hovedstyret følgende forslag:

"Stortinget forutsetter at innbyggerne blir hørt ved at det arrangeres lokale, rådgivende, folkeavstemninger." Forslaget ble støttet av hovedstyrets medlemmer fra Senterpartiet og Fremskrittspartiet (og SV), mens hovedstyremedlemmene fra Arbeiderpartiet, Venstre, Høyre og Kristelig Folkeparti stemte i mot.

Kommentarer   

0 #1 Haakon 24-02-2014 15:02
Nå er det staten som betaler for det meste av kommunenes budsjetter.
Innbyggerne bør høres, men ikke ha avgjørende makt pga dette.
0 #2 Arve Edvardsen 01-03-2014 20:44
Historien har vist at frivillighet ikke fører til den omfattende reduksjon av antall kommuner som har vært overmodent i mange år. Halvparten av norges kommuner har mindre enn 4000 innbyggere. Det er omtrent det samme som et stort borettslag i Oslo. Man må ikke være rakettforsker for å se at dette er galt. Hva slags fagmiljø har slike kommuner innefor barnevern, offentlige anskaffelser eller skole ?

Dagens struktur ble i hovedsak dannet I det 19. århundre - det har faktisk skjedd en del siden den gangen. Løsningen er derfor at Stortinget må vedta en helt ny kommunsetrstruk tur for landet.

Legg til kommentar