Åpenhet

Nytt hemmelighold av Kommunerevisjonsrapport

Nytt hemmelighold av Kommunerevisjonsrapport

Ikke før har bystyret lagt bak seg den hemmeligholdte Kommunerevisjonsrapporten om Lindebergsakene, før en ny - så langt hemmelig - rapport kommer på bystyrets bord. Det kommunale aksjeselskapet Oslo Vei ble kjørt konkurs, og 287 ansatte mistet jobben. Nå har Kommunerevisjonen gjennomført en utvidet eierskapskontroll i Oslo Vei AS og vurdert om ansvarlig byråd har utøvd kommunens eierinteresser i Oslo Vei AS i samsvar med bystyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring. Og kritikken er, til revisjonsspråk å være, skarp:

Kommunerevisjonen har vurdert det slik at

- tidsbruken på utskifting av styreleder i perioden fram til 20.09.2012 synes lang gitt manglende tillit fra eier

- enkelte vesentlige eierbeslutninger burde ha blitt gitt som eierinstruksjoner i generalforsamling

- eier tidligere burde ha klargjort sin posisjon om kompensasjon for stopp i uttak av stein fra steinbruddet

- gammelt styre skulle ha orientert eier særskilt om underskudd første halvår 2012 og at eier burde ha bedt om resultatrapporter fra styret i første halvår 2012

- byrådens orienteringer til komiteen og bystyret om situasjonen i Oslo Vei AS i 2012 var i tråd med kommunelovens krav

Men Kontrollutvalget klarte i sitt møte i forrige uke ikke å konkludere med hvorvidt Kommunerevisjonens rapport nå skal offentliggjøres. Tvilen er begrunnet i at konkursboet i Oslo Vei har stevnet Oslo kommune, med krav om erstatning på 500 millioner og de mener åpenhet kan være i konflikt med å ivareta kommunens interesser ved rettssaken. Men er ikke det i så fall en pussig holdning til rettsapparatet? At Oslo kommune må skjule fakta overfor retten?

Oslo Vei-saken er en sak som har potensiale i seg til å ende ut i mistillitsforslag mot det sittende byråd. Ved å hemmeligholde rapporten skjermer man Byrådet for en ramsalt kritikk og mistillitsforslag. For en rettssak vil ganske sikkert gå til topp i rettsapparatet og ikke bli avsluttet på flere år. Sånn gjør man det i hemmelige Oslo. Eller?

Kommentarer   

#1 Svein 02-04-2014 09:29
Hva holder Høyre og Venstre på med egentlig.Kommer vel en rapport snart om hvorfor Oslo Havn private krandriftsfirma er slått konkurs.
#2 Bjørn Bjøro 03-04-2014 05:27
Kontrollutvalge ts oppgave bør være kontroll av Oslo kommune.

Slik kontroll er også at innbyggerne kan gi tilbakemeldinger.

Da skal ikke Kontrollutvalge t se det som sin oppgave å skjule avdekkede forhold, heller ikke når slike avdekkinger kommer fram i rapport fra Kommunerevisjonen.

Jeg håper Ivar kan følge opp og oppgi hvem av medlemmene i Kontrollutvalge t som setter og vil sette reelle kontrollhensyn til side til fordel for å skjule avdekkede forhold.

Det gjør forøvrig ikke saken bedre at det i det konkrete tilfellet er vesentlige forhold som i tillegg kan synes å være av alvorlig art for byråder og byrådet.

You have no rights to post comments