Åpenhet

Hemmelige Oslo: Byrådet misliker innsyn

Hemmelige Oslo: Byrådet misliker innsyn

Byrådet har trøbbel med OPS-avtale for bygging av nytt sykehjem på Ellingsrudåsen, og sendte derfor 18. mars følgende notat til bystyrets finanskomite:

"I forbindelse med fremsendelse av saksdokumenter til Finanskomiteen ved behandlingen av OPS-avtale for Henrik Sørensens Vei, har Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester (EST) bedt Backe-gruppen om signerte avtaledokumenter.

Backe har levert de signerte avtalene, men har imidlertid i brev til byrådsavdelingen (3.mars 2014) tatt forbehold med bakgrunn i skattemessige forhold. Disse forhold har Backe tatt opp i brev med Skatt Øst. Det forventes en avklaring fra Skatt Øst ultimo mars. Jeg ber derfor om at Finanskomiteen utsetter behandlingen av sak om godkjenning av leieavtalen for nytt sykehjem i Henrik Sørensens vei inntil avklaring av forbeholdene foreligger."

19, mars skrev jeg derfor til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., viste til dette notatet og ba om innsyn i det brev som omtales. Ingen respons. Jeg sendte purring 24. mars, og fortsatt ingen respons.

På tross av dette heter det så vakkert i Byrådets regelverk: "Etter offentleglova § 29 første ledd skal virksomheten som mottar et innsynskrav avgjøre kravet uten ugrunnet opphold. Krav bør avgjøres samme dag som de er mottatt, eller senest innen 1 – 3 virkedager. Unntaksvis kan det være saklig grunn til å bruke lengre tid enn 1 – 3 dager. Hva dette innebærer, må vurderes konkret ut fra om innsynskravet reiser vanskelige spørsmål, hvilket omfang kravet har mv. Virksomheten må da i samsvar med forvaltningsloven § 11a andre ledd og god forvaltningsskikk gi foreløpig svar. Det betyr at dersom man ikke kan gi et endelig svar innen tre dager, må man i det minste gi et foreløpig svar innen tre dager."

Og så venter jeg fortsatt, på 16. dagen, på at byråd Aud Kvalbein skal følge den instruks byrådet selv har utarbeidet om innsyn.

I teorien; Åpenhet. I praksis: Hemmelighold og trenering av innsyn.  

Kommentarer   

0 #1 Per Kristian Hansen 04-04-2014 09:58
Det er et paradoks at de folka vi "gir tillit" ikke har tillit til at vi skal kunne se hva de driver med.
0 #2 Liv Beathe Rodal 04-04-2014 10:00
Vi er for et mere åpent land. Det er et hån mot folket at ting holdes skjult.
0 #3 Veronica Amalie Rusdal 04-04-2014 10:00
Hvordan skal vi kunne mene noe i en sak om vi ikke kjenner til den? "Få alt på bordet"
0 #4 Vegard Førland Venli 04-04-2014 10:09
Har dessverre erfart gang på gang, at Oslo er kommunen med landets beste rutiner for praktisering av innsynskrav, men landets verste praktisering av offentlighetslo ven. Dette er ikke bare en djerv påstand, men kan dokumenteres med en rekke eksempler.
0 #5 Bjørn Bjøro 04-04-2014 17:54
Dessverre har Vegard Venli rett.

Men Ivar: Du kan jo klage til Sivilombudsmann en over treneringen og det lovbruddet det representerer. Og så kan du i Bystyrets spørretime stille Aud Kvalbein spørsmål om hvorfor hun velger at lovbrudd begås.

Kanskje hun gir en eller annen form for svar.
0 #6 Ola anonym 07-04-2014 08:24
Har du fått svar på ditt spørsmål om hvor mye mer det koster med OPS kontra bygging i kommunal regi?
0 #7 Ivar J 07-04-2014 08:42
Ja, svaret ligger her.
sak.oslo.kommune.no/.../...

Men svaret har vesentlige svakheter, og jeg sender fram oppfølgingsspør smål. Har du synspunkter/inn spill?

Legg til kommentar