Åpenhet

Lovstridig hemmelighold: Byrådet krøp til korset

Lovstridig hemmelighold: Byrådet krøp til korset

Byrådet syntes kanskje ikke alle fakta vedrørende byrådets OPS-avtale med Backegruppen AS for nytt sykehjem på Ellingsrudåsen tålte dagens lys, i alle fall ikke før saken var vedtatt i bystyret. I klar strid med Offentlighetslovens bestemmelser hemmeligholdt byrådet hopetall av dokumenter.Overfor finanskomiteen og ordføreren presiserte jeg: Finanskomiteen kan ikke behandle saken før byrådet rydder opp, og gir offentligheten innsyn i dokumenter som opplagt etter loven ikke kan unntas fra offentlighet. Jeg begrunnet dette slik:

"Byrådet har ved notat til finanskomiteen av 28. april oversendt en rekke dokumenter av betydning for saken. Oversendelsesbrevet er unntatt offentlighet, og alle vedleggene. Dette medlem kan ikke se at loven gir hjemmel til slikt hemmelighold.

Oversendelsesbrevet gir ingen informasjon som gir grunn for unntak fra Offentlighet. Et flertall av dokumentene gjelder signerte kontrakter, hvor eneste forskjell fra de kontrakter som allerede er offentliggjort av Byrådet er selve signaturen. Tre av dokumentene gjelder kravspesifikasjoner ved anbudsutsettelsen, og som i den sammenheng vel var offentlige. Så langt dette medlem kan se er det kun 2 dokumenter som det kan være hjemmel for å unnta fra offentlighet: tilbudsskjema og uttalelse fra Skatteetaten. Skatteetatens brev er unntatt offentlighet fra etatens side, men ligger allerede offentlig tilgjengelig på kommunens nettsider."

Samme dag saken sto på kart til finanskomiteen krøp byrådet til korset: alle dokumentene ble nedgradert og gjort offentlig.

Kommentarer   

0 #1 Hans Olav Brendberg 29-05-2014 06:58
Glimrande jobba. Poenget med OPS er å laga fest for investorane. På kort sikt ekstra pengar til offentlege oppgåver, på lang sikt sugerøyr i kommunekassa for finanseliten. Det er svært viktig med vakne politikarar som rettar lyskastarane mot kva som skjer. Hald fram som du stemnar!
0 #2 Jan Atle Ramsli 29-05-2014 09:39
Kunnskap er makt. Innsyn er kunnskap.
0 #3 Anders W. Olsen 29-05-2014 10:17
Meget bra. Godt jobba :)
0 #4 Vegard Førland Venli 29-05-2014 20:05
Selv med landets beste lokale reglement for innsyn er praktiseringen av innsynet i Oslo kommune stadig i strid med offentleglova. Da spørs det om ikke kommunen har et kulturproblem som bør snus. Spørsmålet er bare hvordan. Enkeltsakene som bobler til overflaten er jo bare uttrykk for holdninger hos enkeltbyråkrate r, som ikke handler i tråd med den uttrykte politiske linja knyttet til åpenhet. Å snu hodninger his enkeltmennesker er ikke umulig, men er kanskje heller ikke gjort over natta.
0 #5 Otto Lund 30-05-2014 11:14
Byrådet er ansatt og betalt av folket så det skulle bare mangle om ikke vi som arbeidgivere og eiere får fullt innsyn i hva de driver med
0 #6 Randi Werner-Erichsen 31-05-2014 21:26
Når man følger med i byrådsavdelinge nes postjournal er det påfallende hvor mye det ikke er direkte innsyn i. Byråkratene vil visst ha arbeidsro, ikke utidige innspill fra hvermannsen....

Legg til kommentar