Åpenhet

Fra neste helg: Kontaktinformasjon til ansatte på kommunens nettsider

Fra neste helg: Kontaktinformasjon til ansatte på kommunens nettsider

Fra 27. juni skal det være på plass en løsning hvor publikum via et enkelt oppslag på kommunens internettsider skal kunne søke opp direkte kontaktinformasjon til alle ansatte i Oslo kommune.

Som byrådet skriver: "Med det tilbudet som kommunen nå etablerer for publikum, legges det til rette for at publikum enklere og rimeligere kan komme i direkte kontakt med ansatte i virksomhetene. Kontaktinformasjon på nett vil være et supplement til informasjon som allerede finnes på etablerte nettsider og i andre telefonkatalogløsninger. Det gir publikum også en mulighet til å ringe direkte uten å måtte ta kontakt via "Oslo kommune 02 180."

Sånt som dette heier jeg på, åpenhetsforkjemper som jeg er. Men kan det være at man her er for absolutt? Det finnes kanskje ansatte som må skjermes for direkte henvendelser fra publikum, særlig innenfor barnevern og sosialtjenesten. Hva tenker ansatte? Og hva tenker kommunens innbyggere?

Kommentarer   

+1 #11 Gry Christin Sjue 21-06-2014 15:52
Men bør sikre seg mot at private mobilnr blir lagt ut. Mange som har lagt det som alternativt nr., deriblant meg selv. Vil ikke at det skal bli lagt ut på kommunens side. Ellers så er jeg positiv til at kontor- og jobbmobilnr legges ut, samt jobbmailadr. Kommunen skal ikke ha noe å skjule :-)
+1 #12 Tove Stikbakke 21-06-2014 21:17
Viktig å tenje nøye igjennom dette. Vi har også et ansvar for å ivareta personvernet. Telefonnummer kan i de fleste tilfeller være greit, men kombinert med arbeidstedsadre sse kan det også være utfordringer.
+1 #13 Ola Bog 22-06-2014 05:30
Sjue. "Man bør sikre seg mot at private mobilnr blir lagt ut." Vel. Har man navn og nummer kan man også finnes fram til. Har man hemmelig nummer kan det heller ikke legges ut.
+1 #14 Unni Fonneland 22-06-2014 08:50
Bør kanskje være frivillig for alle som jobber "på gulvet" men alle slags ledere bør være navngitt. Som sykepleier med mange år i russektoren bak meg, vil jeg nok gjerne reservere meg mot at navn, adr og tlf nr blir gjort offentlig. Vi opplever nokså mye når vi jobber i denne bransjen, ikke alltid like trygt at alle vet hvem vi er.
+1 #15 Sindre 22-06-2014 15:25
På skolen har vi skjermet assistentenes e-post, mens lærere, baseledere på AKS og skolens ledelse har sitt åpent. Rett og slett for som du sier å skjerme de litt. De fleste av dem bruker heller ikke denne e-postadressen, så evt. beskjeder kommer heller ikke frem i tide om de haster litt.
0 #16 Ragnhild Grøndahl 23-06-2014 04:55
Det kan være mange som bør skjermes her. Både privat kontaktinformas jon, men også informasjon om arbeidsplass og jobbtelefon. Finner man en arb.adresse, er heller ikke privat adresse hemmelig lenger, det er bare å følge etter ved arbeidsdagens slutt.
+2 #17 Christina Fts Olsen 23-06-2014 05:14
Vi hadde tlf tid kun 1 time pr dag, men jeg valgte å gå mot denne "regelen". Da vi nesten blei bannlyst av å sette opp timeavtaler grunnet stor saksmengde og enormt arbeidspress, syns jeg dette var helt innenfor, for å bli kjent m brukerne og deres frustrasjon og historie! Stjeler mye tid? Man velger jo selv hvem man snakker med, hvor ofte, og å avgrense samtaler, slik at det ikke går utover saksbehandlinge n. Ofte kan dette lette arbeidet, da bruker kan ha viktig info, supplerende opplysninger. Mulig dere har mange brukere pr ansatt i Oslo, jeg hadde nær 90 som nyansatt, og det var overveldende! Men takket være min vilje til å være tilgjengelig, lettet det arbeidsmengden i det lange løp. Frustrasjon og skjellsord har jeg hørt, men aldri trusler. De som blir lyttet til, når det trengs som mest, har ofte ikke slike behov. Det er min erfaring.
+2 #18 Lise Janne Wang 23-06-2014 11:25
Så bra du spør.

Jeg har som helsesøster i skolehelsetjene sten oppgitt jobbmailadresse e, og jobbmobilnummer til alle elever og foresatte.

Det står på «fronter», visittkort og plakater. Dette tilbudet har jeg hatt over noen år nå.

Erfaringer:

- Det jeg ser er at det tar en del «usynlig tid» - mobil og mail kontakter må dokumenteres i journal og er tidkrevende.

- Ikke fått noen eller spurt brukere om hva de synes om tilbudet. Men ser at sms kontakt brukes en del mellom elever og meg. Både til avtaler og «behandlingsspø rsmål»

- Det har så langt ikke vært flere henvendelser en at det er håndterbart. Men noe mer stressende da de kommer oppå og innimellom den ordinære åpningstiden.
0 #19 Anniken Johannessen 26-06-2014 08:47
Er da evt ansatte som har skjult adresse o.l. holdt utenom offentliggjørin gen av dette? Tenker på at vi sikkert har ansatte i Oslo kommune som lever i skjul på hemmelig adresse, de ønsker nok ikke at navn og arbeidssted skal komme fram på internett. Håper også at ansatte som har lagt inn sine private numre som «reservenummer» får tid til å slette dette før PRK blir offentlig?
Ellers så reagerer jeg på at dette er noe vi blir informert om dagen før det skjer – dette burde ansatte ha vært informert om på et tidligere tidspunkt og vi burde hatt mulighet til å komme med innspill.
Lurer også på hvordan dette samspiller med kommunens ønske om at mest mulig post skal gå via postmottak og ikke enkeltpersoners mailadresser for å sikre at mest mulig post arkivføres og dermed blir tilgjengelig for offentligheten?
Jeg vil også tro, som du skriver, at enkelte ansattgrupper vil ha et behov for mer skjerming som f.eks barnevern, sosialkontor, saksbehandlere i bygg/plan etc.
Ser også at dette øker publikums muligheter til å påvirke offentlig ansatte i forhold til bestikkelser, trusler etc.
0 #20 Cathrine Eide Westerby 28-06-2014 03:59
Som bruker vil jeg gjerne ha et navn, en person å forholde meg til. Det gir meg trygghet og følelsen av at jeg blir fulgt opp personlig, og at jeg ikke bare kommuniserer med et ullent "system".

Selvfølgelig er det enkelte ansatte som må skjermes, og noen burde kanskje ikke ha kontaktinfo liggende ute,

Men alle brukere av velferdstjenest er burde ha i hvertfall én person de kan kontakte direkte.

Jeg har møtt motstand både med å få oppgitt direktenummer til folk som har med min sak å gjør. For ikke å snakke om e-postadresser. ..

Så jeg hilser ordningen velkommen, og tror at de aller fleste klarer å oppføre seg skikkelig og holde kontakten på et nivå som er relevant. Synes det fokuseres litt mye på de brukerne som IKKE oppfører seg, men det kan da ikke være majoriteten?

Legg til kommentar