Åpenhet

Blogg i folkets tjeneste: 5.600 unike besøkende sist uke

Blogg i folkets tjeneste: 5.600 unike besøkende sist uke

Hovedmålsettingen med denne bloggen er, som min folkevalgtrolle ellers, å være i folkets tjeneste. Det betyr å informere, være i aktiv dialog og skape debatter. Dette er en toveiskanal, fordi jeg vet at de gode politiske beslutninger forutsetter at politikken utformes i dialog med folk ute i byen.

Denne bloggen setter kontroversiellle spørsmål under debatt, blant annet gjennom tydelige utfordringer. Om ikke annet så for, ved å få motforestillinger, få brynet oss på argumentasjon for egne standpunkter. Sist uke har det vært særs høy aktivitet, med hele 5.600 unike besøkende, og hopetall av debattinnspill.

De to mest besøkende og omdiskuterte bloggoppslagene har vært:

Onsdag, hvor jeg offentliggjorde Uteseksjonens rapport "Bostedsløs. Midlertidig adresse: Oslo sentrum". Rapporten Velferdsetatens ledelse nå hemmeligholder. Som jeg skrev: "En slik hemmeligholdslinje av fakta om hvordan Oslo kommune behandler byens fattigste er uakseptabel. Dette er å tilsløre virkeligheten. Jeg legger derfor ut rapporten her på bloggen min." Fakta fra rapporten ble brukt til nyhetsoppslag både i Dagbladet og Aftenposten.

Fredag, hvor jeg hadde Tore Barekstens utfordring til Niqab-debatten: God folkeskikk å ta hensyn til kulturen i landet man er i. 75 debattkommentarer, med høy temperatur.

Vi skal tørre å ta debattene. Åpne meningsbrytninger er det som bringer oss framover, og jeg slipper gjerne også til personer fra andre politiske retninger og standpunkter enn de jeg sjøl står for. Viktige innspill denne uka har også vært Ungdom mot rasismes Mina Adampour om Israel som bryter folkeretten og Bjarne Kristoffersen som avdekket myter NRK prøver å skape om sosialhjelpsmottagere.

10.000 personer følger meg - og mange gir meg innspill - også på sosiale medier som Facebook, Twitter og Linkedin. I løpet av et år har 200.000 vært innom denne bloggen. Og ikke minst: Mange mottar mine temamessige nyhetsbrev. Ta kontakt om du har synspunkter eller innspill.

Kommentarer   

#1 Tom Just Olsen 07-07-2014 23:04
Du gjør en veldig god jobb, Ivar! Du er et godt menneske med stor forståelse og menneskelig innsikt. Takk, for det!

You have no rights to post comments