Åpenhet

Gratis kartdata: Særs defensivt av byrådet

Gratis kartdata: Særs defensivt av byrådet

Da Oslo Høyre vedtok sitt forpliktende valgprogram for denne bystyreperioden sloss nåværende finansbyråd Eirik Lae Solberg (Høyre) igjennom at Oslo Høyre overfor velgerne skulle forplikte seg til å arbeide for at Oslo kommune skal «frigi offentlige data, som kartdata, slik at hvem som helst kan bruke dem.»

Siden har Høyres byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen konsekvent sloss for å forhindre at Høyre oppfyller sin kontrakt med velgerne. Sist når bystyret 21. nov. 2012 behandlet mitt forslag om at «Plan- og bygningsetaten legger snarest mulig til rette for at kartdata som Oslo kommune disponerer rettighetene til gjøres gratis tilgjengelig på nett.» Eller sagt med andre ord: jeg heiet på Høyres standpunkt.

Men det kunne utrolig nok Høyre, og byrådspartiene, ikke støtte. I stedet måtte bystyret vedta et utvannet vedtak «Byrådet bes komme tilbake med en sak om hvorledes data fra Plan- og bygningsetaten kan gjøres best mulig tilgjengelig for publikum, herunder en vurdering av de økonomiske og praktiske konsekvensene ved å gjøre kartdata gratis.»

Men selv dette er ikke det er byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen i stand til å sende fram til bystyret. Etter 20 måneder sitter han fortsatt og ruger på saken. Jeg må tydeligvis igjen minne byrådet på bystyrets vedtak, og byrådspartiets løfter overfor velgerne.

Å gi offentligheten gratis tilgang til grunndata gir betydelig verdiskapning, og er særs innovativt.  Det er overraskende at byrådet kan være så defensive på dette.

Kommentarer   

#1 Benjamin Bruheim 27-07-2014 03:52
Statkart er veldig bra. Den offentlige dataen de tilbyr er av langt høyere kvalitet enn f.eks google tilbyr. Den nye kart-leseren er også meget bra. Og siden har tjent mye på den mer åpne lisensen for kart-data. Fins mange artikler på at mer-verdien av dette er langt større enn om kartverket skulle drive butikk.
#2 Rune Haaland 27-07-2014 20:21
Dette er en god og prinsipiell sak. Da vi (Org elbilister) laget den Nasjonale ladestasjonsdat abasen fikk vi plassert eierskapet til basen i Transnova/State n/Vegdirektorot et. Grunnen var åpenbar: Data om ladepunkt er offentlig informasjon og skal være gratis tilgjengelig for alle til alle tider. Hvem som helst kan bruke dataene, og om de ønsker det: utvikle kommersielle applikasjoner og legge grunnlag for seriøs næringsvirksomh et. Dette har fungert glimrende i tre år, og den norske filosofien og databasen er eksportert til Finland og Sveits. Sverige kommer etter. Norge eier fortsatt basen og den er best i verden. Det er åpenbart og selvsagt at kartdata fra Oslo skal være åpne og gratis tilgjengelig. Demokrati betyr ikke bare at man kan stemme ved valg, men at man har en rekke offentlige fellesgoder, herunder informasjon som er tilgjengelig for alle uavhenging av privatøkonomi. God sak Ivar. Den vinner du!

You have no rights to post comments