Åpenhet

Offensiv Bymiljøetat i sosiale medier

Offensiv Bymiljøetat i sosiale medier

Flere av Oslo kommunes virksomheter er offensive i tilstedeværelse og bruk av sosiale medier. En av de mer offensive er Bymijøetaten og Renovasjonsetaten. Bymiljøetaten gir denne begrunnelse for sin aktive tilstedeværelse: "Bygge tillit, skape et godt omdømme, utvikle oss og gjøre oss bedre i stand til å yte mer for kundene våre og forvalte ressursene på en enda bedre måte."

Og de utdyper dette til:

være attraktiv - engasjere - få informasjon- informere - dele - skape stolthet - involvere - svare på spørsmål - oppklare - skape dialog - inspirere - forbedre oss - være tidsriktig - profilere - motivere - skape og dyrke gode ambassadører.

Dette heier jeg på. Jeg ønsker meg kommunale virksomheter som er offensive i bruk av sosiale medier. Les deres PowerPoint-presentasjon.

 

You have no rights to post comments