Åpenhet

Hurra for Renovasjonsetaten

Hurra for Renovasjonsetaten

Kommunale virksomheter som er offensive i sin kommunikasjonen overfor byens innbyggere heier jeg på.  Og en av de virksomhetene det da desidert er grunn til å heie på er Renovasjonsetaten og deres 5-årige kampanje for kildesortering.

Noen av oss har - berettiget, sier nå jeg - vært utålmodige på framdrift og innføring og ønsket en mer forsert innføring enn bystyreflertallet har vært villig til å prioritere. Men men med en stor profesjonalitet har Renovasjonsetaten kommunisert godt med publikum, ikke minst med kanalvalg og virkemidler hvor kommunen ikke er så sterkt tilstede - dessverre. Som her, på Facebook.

Les Elisabeth Marie Vallan, Renovasjonsetatens fagansvarlige for kommunikasjon, sin presentasjon av hva de har gjort og hvordan de har tenkt når det gjelder kommunikasjonsstrategi. (og naturlig nok avgrenset til dette, og ikke alt det øvrige som skal til for å gjennomføre et så stort prosjekt i Oslo.

You have no rights to post comments