Åpenhet

Fortsatt hemmelighold om sykehjemsbemanning i Oslo

Fortsatt hemmelighold om sykehjemsbemanning i Oslo

Det borgerlige bystyreflertallet mener sykehjemsbemanning i Oslo er forretningshemmeligheter.

Bystyret behandlet sist uke mitt forslag om åpenhet om sykehjemsbemanningen i Oslo. Jeg sa da blant annet:

"Det heter så vakkert i byrådserklæringen til det sittende byråd: «Byrådet vil legge vekt på å øke medbestemmelsen og valgfriheten for de som er brukere av kommunens tjenester.»  En av forutsetningene for at sykehjemsbeboere skal foreta valg er kunnskap om hva som skiller sykehjem A fra sykehjem B. Og da gjennom noe mer enn de glansede reklamebrosjyrer. En av de aller viktigste kvalitetsfaktorer er de ansatte. Både kvantitet og kvalitet. Tilgjengelighet på fysio- og ergoterapi, spesialsykepleiere, demenskompetanse osv. Og selvsagt: det hjelper lite å få vite den totale pleiefaktor på sykehjemmet, dersom vedkommende skal bo på en spesialavdeling for demens eller rus. Og kanskje er det god bemanning på dagen, men hva dersom det om natta bare er en sykepleier på 50 beboere?"

Men det borgerlige bystyreflertallet sa nei. Dette må være hemmelig! Hvordan skal vi da kunne varsle om avvik, spør Sykepleierforbundet.

Ukeavisa Kommunal Rapport konkluderte slik om bystyrets behandling: "Tenk deg at det var hemmelig hvor mange elever det er i en klasse, eller hvor mange assistenter det er i barnehagen? Slik skal det være på sykehjemmene i Oslo, mener flertallet av kommunestyrepolitikerne. Tallene for antall sykepleiere på nattevakt finnes, men de blir ikke publisert – verken for kommunalt eide eller private sykehjem. Det er synd. Det er riktignok ikke unikt, for det publiseres veldig lite informasjon om vårt siste stopp før døden – annet enn på veldig overordnet nivå."

 

Oslo bystyre 24. sept. 2014

Ivar Johansen, SV

Sak Privat forslag fra Ivar Johansen (SV) Informasjon en forutsetning for valgfrihet

Ordfører,

Det heter så vakkert i byrådserklæringen til det sittende byråd: «Byrådet vil legge vekt på å øke medbestemmelsen og valgfriheten for de som er brukere av kommunens tjenester.»

En av forutsetningene for at sykehjemsbeboere skal foreta valg er kunnskap om hva som skiller sykehjem A fra sykehjem B. Og da gjennom noe mer enn de glansede reklamebrosjyrer. En av de aller viktigste kvalitetsfaktorer er de ansatte. Både kvantitet og kvalitet. Tilgjengelighet på fysio- og ergoterapi, spesialsykepleiere, demenskompetanse osv.

Og selvsagt: det hjelper lite å få vite den totale pleiefaktor på sykehjemmet, dersom vedkommende skal bo på en spesialavdeling for demens eller rus. Og kanskje er det god bemanning på dagen, men hva dersom det om natta bare er en sykepleier på 50 beboere?

Mitt forslag er altså at det skal legges til rette for full åpenhet og innsyn i sykehjemmenes bemanning, uavhengig av sykehjemmenes eierskap eller driftsform. Åpenheten skal være total: Fra sykehjemmets totalbemanning og ned på bemanning pr yrkesgruppe for hver avdeling og hver vakttype.

Jeg synes det er helt utrolig at byrådet – og det borgerlige bystyreflertallet – mener at dette er en forretningshemmelighet, og derfor taushetsbelagt. Mitt forslag dreier seg ikke om anbudsdokumenter. Det dreier seg heller ikke om institusjoner som er anbudsutsatt. Det kan da ikke være slik at bemanningsinformasjon for hver enkelt av alle byens sykehjem eller barnehager er en forretningshemmelighet – og taushetsbelagt - fordi en håndfull av dem er anbudsutsatt?

Byråden skriver til bystyret: «Dette er opplysninger som er omfattet av kommunens taushetsplikt. Hvis kommunen gir ut taushetspliktig informasjon, kan dette medføre både erstatningsansvar og straffeansvar for kommunen."

Dette er helt absurd. Byråd Kvalbein – med støtte i bystyrets flertall – mener altså at dersom jeg ringer mitt nærmeste sykehjem – Lindeberg Omsorgssenter – for å sjekke ut bemanningssammensetningen ved en potensiell sykehjemsavdeling for min mor, så skal de  ikke ha lov til å svare.  Og dersom min stedatter – som er pedagogisk leder i en barnehage – i en samtale med meg sier noe om personalgruppens sammensetning ved hennes avdeling vil dette være brudd på taushetsplikten. Og det fører vel da til tjenestepåtale, og ved gjentakelse: avskjed.

Bystyreflertallet reduserer mulighetene for valgfrihet for brukerne av kommunens tjenester, gjennom en absurd juridisk tolkning.

Jeg sier ofte: Oslo er en av landets aller mest lukkede kommuner.