Åpenhet

Håndbok i politisk innflytelse

Håndbok i politisk innflytelse

Viktige råd for lobbyvirksomhet og politisk innflytelse, og i motsetning til First House: Gratis.

Som Hilde skriver: Samfunnet kan forandres med politikk. Opplever du en politisk resignasjon rundt deg, kan det komme av manglende informasjon om hvilke muligheter som finnes. Vårt norske politiske system er åpent og bygget på gjensidig tillit. Stortinget er et av Europas mest åpne for besøk utenfra. Adgang til informasjon er, med enkelte unntak, godt utviklet. Det ligger gode forutsetninger til grunn for påvirkning og dersom de mangler, kan de lages.

Du kan forandre verden gjennom politikk dersom du arbeider i et felleskap og setter av nok tid til det. Dersom du har en forventning om at det kan gjøres helt alene på en formiddag, bør den forventningen blåses ut som et stearinlys. Hilde Miasey har vært politisk aktiv i et tiår. I den tida har hun med økende uro møtt mange mennesker som opplever å ha avstand til politikk. Hun har også møtt folk som jobber i vårt politiske system med en nedlatende holdning til vanlige folks kunnskapsnivå om politikk.

Hilde har derfor gitt ut "Håndbok i politisk innflytelse" for å stive opp selvtillitheten til alle dem som synes politikk er viktig, men likevel i overkant av hva dere tror det er mulig å delta i. Vår styreform er basert på at vi som folk styrer oss selv, men dette er bare sant dersom det praktiseres. Dessuten finnes det noen beslutningstakere som trenger å få skrubbet vekk arrogansen sin av et folk som kjenner sin makt og innflytelse.

Håndboka Hilde har gitt ut har ambisjon om  å hjelpe til med nettopp det. Følg linken nedenfor.