Åpenhet

Oppmuntrer ikke til "en opplyst offentlig samtale"

Tre av fire kommuner i Akershus opererer i strid lovverket når det gjelder innsyn og åpenhet.  De kommunale reglementene preges gjennomgående av liten vilje til åpenhet, og mer av merkevaretenking og et ønske om at kommunene skal tale utad med en stemme. Det viser en fersk undersøkelse gjennomført på initiativ fra Oslo Redaktørforening. Undersøkelsen blir presentert og debattert på et åpent møte på Håndverkeren kurs- og konferansesenter i Oslo torsdag 23. oktober kl 17.

Oslo Redaktørforening har undersøkt kommunikasjonsreglementer, etikkregler og regler for innsyn i 22 kommuner i Akershus, Oslo kommune samt Akershus fylkeskommune. I hele 17 av 22 kommuner mangler man et lovpålagt reglement for folkevalgtes innsynsrett eller har et reglement som ikke er i tråd med gjeldende rett. Til tross for dette fremhever flertallet av kommunene ordet åpenhet som en av sine kjerneverdier eller faneord.

- Resultatet er oppsiktvekkende - særlig når det gjelder innsynsrett for folkevalgte. Men også når det gjelder ansattes ytringsfrihet har flere kommuner regler som er høyst tvilsomme, sier Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening. Han etterlyser en mer offensiv tilnærming til åpenhet og offentlighet. I undersøkelsen var det langt mellom de kommunene som strakk seg lenger enn offentlighetslovens minimum.

Oslo kommune får ståkarakter, hva gjelder det formelle regelverket. Problemet rundt hemmelighold i Oslo er ikke mangel på godt regelverk og vakre programformuleringer. Problemet er manglende samsvar mellom teori og praksis.