Åpenhet

Hemmelige Oslo: Byrådet sloss for hemmelighold

Hemmelige Oslo: Byrådet sloss for hemmelighold

Byrådet vil for enhver pris forhindre at Kommuneadvokatens uttalelse om hemmelighold rundt sykehjemsbemanning blir offentlig kjent:

I et 12-siders dokument, oversendt Fylkesmannen for Oslo og Akershus, kommenterer byrådet den klage jeg har framsendt om byrådets hemmeligholdelse av uttallelsen. Og byrådet hemmeligholder også den uttalelsen, eller sagt med andre ord:

a) byrådet vil hemmeligholde bemanningssituasjonen ved byens sykehjem

b) byrådet vil hemmeligholde Kommuneadvokatens uttallelse om hemmelighold av sykehjemsbemanningen

c) byrådet vil hemmeligholde hvorfor Kommuneadvokatens uttalelse må hemmeligholdes.

Jeg skal ikke lage en klagesak også av det siste, men byrådet burde vite at det finnes intet i byrådets uttalelse til Fylkesmannen som gir hjemmel for å unnta uttalelsen fra offentlighet etter Offentlighetslovens § 13, "opplysningar som er underlagde teieplikt."

Jeg velger å legge dokumentet ut her, slik at mine blogglesere selv kan bedømme dette.

Kommentarer   

#1 Brit Fredriksen 03-11-2014 07:15
De skriver begrunnelser over en masse sider advokat klient. Det de ikke vil ta innover seg er Oslo sine eldre innbyggere får ikke den pleie og hjelp de trenger for alle skal spare penger og bemanningen er for liten. Skammelig av byrådet og hemmeligholde dette. Godt jobba å holde i saken.
#2 Gunn Angelskår 03-11-2014 07:37
Byrådet i Oslo vil ikke at folket skal vite noe om bemanningen på sykehjemmene. Får Oslo holde bemanningen (og råd omkring behandling av slike opplysninger) hemmelige, er det fort at denne taktikken sprer seg. Jeg vet av flere sykehjem der bemanningen periodevis oppleves som alt for lav, av beboere, familie og ansatte. Hvordan skal man kunne argumentere for og kjempe for bedre bemanning, og verdig tilbud, dersom man ikke skal få vite hvilken bemanning det er? Hvilken agenda kan ligge bak et slikt ønske om hemmelighold? Er det politikere som har satt ut sykehjemsdrift for å spare penger, som ikke vil bli avslørt på hva de har utsatt beboerne for?
#3 Unni Løkken 03-11-2014 08:17
Typisk dette når Byrådet vil spare og holder eldretiltak grovt underbemannet. Hadde disse hatt rent mel i posen, ville grunnlaget for hemmelighold falt bort av seg selv!
#4 Mark D. Chapman 03-11-2014 11:56
Var det noen som nevnte Kafka? Stå på!

You have no rights to post comments