Åpenhet

Illojalt hemmelighold om styremøter i kommunale foretak

Illojalt hemmelighold om styremøter i kommunale foretak

Hemmelig når foretaksstyrene har sine møter, og hva som skal behandles.

Mot bystyreflertallets ønske har lovgiver (Stortinget) bestemt at møter i kommunale foretaksstyrer skal være åpne.

Men i den situasjonen opptrer så kommunen illojalt, og undergraver lovens intensjoner. For hva hjelper det at styremøtene er åpne når alle foretakene, med et unntak: Oslo Havn, ikke forteller offentligheten når styremøtene skal være? Og langt mindre forteller hvilke saker som skal behandles. Og la meg da avlegge en visitt til byrådspartiet Venstre: På nasjonalt nivå har partiet som oftest vært i front når det gjelder maksimal åpenhet i offentlig sektor. Men hva hjelper et slikt prisverdig grunnsyn når partiet i byråds-maktposisjon praktiserer det motsatte?

Les mitt innlegg i siste bystyremøte nedenfor.

 

Oslo bystyre 17. desember 2014

Ivar Johansen, SV

Sak Forskrift om forsøk med foretaksmøte i Oslo kommune – Forlengelse av forsøksperioden

Ordfører

For SVs del er det selvsagt helt greit at å fortsette med ordningen med foretaksmøte i de kommunale foretakene.

Kommunale foretak skal forvalte fellesskapsverdier, med de selvsagte konsekvenser dette har for foretakenes verdigrunnlag og virke. Det er annerledes å drive Oslo kommune enn børsnoterte selskaper som Hagens Orkla eller Røkkes Aker ASA. En av forskjellene er at folkevalgstyrt kommune skal praktisere maksimal åpenhet. Presse og byens innbyggere skal selvsagt kunne titte oss i kortene på hvordan felleskapsinteressene forvaltes.

Flertallet i dette bystyre har aldri vært i front for å ha en maksimalt åpen kommune. I sak etter sak har det vært lovgiver og nasjonale myndigheter som har måttet påtvinge Oslo kommune en åpenhet bystyreflertallet egentlig ikke har ønsket. SV har f.eks. ved flere anledninger her i bystyret foreslått at kommunale foretaks styremøter skal være åpne, med de selvsagte unntak for forretningshemmeligheter og sånt. Men bystyreflertallet har sagt nei. Men nå har lovgiver grepet inn og endret kommuneloven slik at styremøter i kommunens foretak skal være åpne.

Men i den situasjonen opptrer så kommunen illojalt, og undergraver lovens intensjoner. For hva hjelper det at styremøtene er åpne når alle foretakene, med et unntak: Oslo Havn, ikke forteller offentligheten når styremøtene skal være? Og langt mindre forteller hvilke saker som skal behandles. Og la meg da avlegge en visitt til byrådspartiet Venstre: På nasjonalt nivå har partiet som oftest vært i front når det gjelder maksimal åpenhet i offentlig sektor. Men hva hjelper et slikt prisverdig grunnsyn når partiet i byråds-maktposisjon praktiserer det motsatte?

Stortinget hjalp SV, mot bystyreflertallets ønske, når det gjelder åpne styremøter i kommunale foretak. Og vi gjør derfor igjen et forsøk på å flytte noen åpenhetsgrenser. Denne gang foretaksmøtene. Vi ønsker at lyset skal slås på, slik at presse og offentlighet kan titte inn. Det kan ikke være riktig at foretaksmøter i kommunale foretak helt konsekvent holdes uten at innbyggerne kan titte oss i kortene. Det er helt sikkert enkeltsaker hvor man må lukke dørene, men hovedregel bør være åpenhet.

Og om bystyreflertallet også i denne saken skrubber, og fortsetter hemmeligholdet, er jeg rimelig sikker på at et slikt gammeldags standpunkt om noen år sikkert vil havne på skraphaugen, og at nasjonale myndigheter og lovgivere vil pålegge oss åpenhet også her.

Oslo er en av landets mest lukkede kommuner.

You have no rights to post comments