Åpenhet

Kommunaldepartementet ber Oslo om mer åpenhet

Kommunaldepartementet ber Oslo om mer åpenhet

Kommunaldepartementets ledelse er enig med meg i at Oslo kommune praktiserer illojalt hemmelighold. - At man ikke krever at foretak kunngjør sine møter, skyldes en feil ved utarbeidelsen av lovteksten, opplyser nå statssekretær Jardar Jensen (H) til ukeavisa Kommunal Rapport.

– Da loven ble vedtatt, ble det ikke eksplisitt sagt at møtene skulle kunngjøres på en hensiktsmessig måte. Her har det nok vært en glipp som har gått gjennom hele systemet, uten at noen reagerte på det, sier Jensen. Han understreker likefullt:

– Intensjonen med lovendringen var at møtene i de kommunale foretakene skal være gjenstand for den samme åpenheten som møter i folkevalgte organer.

Men selv om det ikke eksplisitt står i loven, mener vi at intensjonene med lovens regler om åpne møter tilsier at både møtetidspunkter og sakslister for styremøter i de kommunale foretakene blir offentliggjort på forhånd. Dersom vi ser behov for det, vil vi endre lovens ordlyd for å få dette på plass, sier statssekretæren.

Jeg har her på bloggen, i bystyret og til Kommunal Rapport argumentert for at det er en logisk følge av hovedregelen om åpne møter at møtene også må annonseres. – Hva hjelper det at styremøtene er åpne når foretakene ikke forteller offentligheten når styremøtene skal være, har jeg tidligere uttalt til Kommunal-Rapport.no.

Høyres statssekretær i Kommunaldepartementet støtter meg og er klar i sin beskjed til Oslo kommune:

– Jeg synes de bør annonsere møtetidspunktene og sakslisten på forhånd, slik man gjør i andre kommunale utvalg og organer.

Kommentarer   

#1 Eilev Groven Myhren 12-01-2015 21:05
Morosamt nok gav retten Folkeaksjonen for vern av Ekebergskogen medhald i at møte med Christian Ringnes for lukka dører var lovstridig. Etter det vart kommunen skjerpa inn på denne praksisen. Og så turar dei fram likevel... Ikkje rart vi misser respekten for dei.
#2 Hans-Johan Karlsen 13-01-2015 06:03
Etter min oppfattelse et klart brudd på diverse etiske regler og kommuneloven, i forhold til åpenhet og allmenhetens innsynsrett.

You have no rights to post comments