Åpenhet

Oslo kommune: Åpne møter, men "hemmelig" når de er

Oslo kommune: Åpne møter, men "hemmelig" når de er

Hva hjelper det at styremøtene er åpne når alle foretakene, med et unntak: Oslo Havn, ikke forteller offentligheten når styremøtene skal være? Og langt mindre forteller hvilke saker som skal behandles, spør jeg i en artikkel i dagens VG:

Kommunale foretak skal forvalte fellesskapsverdier, med de selvsagte konsekvenser dette har for verdigrunnlag og drift. Det er annerledes å drive en kommune enn børsnoterte selskaper som Hagens Orkla eller Røkkes Aker ASA. En av forskjellene er at folkevalgstyrt kommune skal praktisere maksimal åpenhet. Presse og byens innbyggere skal kunne titte kommunen i kortene på hvordan felleskapsinteressene forvaltes.

I sak etter sak har nasjonale myndigheter måttet påtvinge Oslo kommune en åpenhet bystyreflertallet egentlig ikke har ønsket. SV har f.eks. ved flere anledninger foreslått at kommunale foretaks styremøter skal være åpne, med selvsagte unntak for forretningshemmeligheter og sånt. Bystyreflertallet har sagt nei. Men lovgiver har grepet inn og endret kommuneloven slik at styremøter i kommunens foretak skal være åpne.

I den situasjonen opptrer kommunen illojalt, og undergraver lovens intensjoner. For hva hjelper det at styremøtene er åpne når alle foretakene, med et unntak: Oslo Havn, ikke forteller offentligheten når styremøtene skal være? Og langt mindre forteller hvilke saker som skal behandles.

Statssekretær Jardar Jensen (H) i Kommunaldepartementet er krystall-klar: Man oppfyller ikke lovens forutsetning om åpne møter dersom de kommunale foretakene ikke offentliggjør møtedatoer og saksliste. Høyres byrådsleder Stian Berger Røsland nekter å etterkomme dette. Oslo er – og vil være - en av landets mest lukkede kommuner, og vil nasjonale myndigheter ha det annerledes må Høyre/Venstre/Kr-F-byrådet pålegges dette ved lov.

Kommentarer   

+3 #1 Liv Bull Rothschild 02-02-2015 19:03
Helt utrolig. Fint at noen bringer dette frem i lyset.
+1 #2 Barbro Eide 02-02-2015 19:08
Tror du setter fingeren på en het potet der Ivar.
+2 #3 Hans-Johan Karlsen 02-02-2015 19:09
Foreslår at flere folkevalgte møter opp på de åpne styremøtene til de kommunale foretakene.
+2 #4 Ann Gulborg Skaug Findahl 02-02-2015 19:11
Kanskje særlig nå når det er en konfliktfylt situasjon der hvor flere havnearbeidere står i fare for å bli oppsagt!!
+2 #5 Ole A. Seifert 02-02-2015 19:12
Et eller annet som smaker rart ved hemmelig åpenhet…
#6 Revolusjonisten 21-01-2016 16:09
Nå er det på tide med handling, ikke bare prat. Dette eksempelet er langt fra enestående og illustrerer hvordan myndigheter ikke lenger tjener til folkets beste. Vi har fått et gjennomkorrupt system. True fact.

You have no rights to post comments