Åpenhet

Få tilsendt nyhetsbrev, og hold deg oppdatert

Få tilsendt nyhetsbrev, og hold deg oppdatert

Meld deg på nyhetsutsendelsene.

Som folkevalgt er det særs viktig for meg å være i aktiv dialog med fagmiljøer, organisasjonsliv og andre interesserte om de saker som er til behandling eller burde vært tatt opp - i Oslo bystyre, hovedstyret i KS eller andre fora jeg er aktiv.

Med jevne mellomrom sender jeg derfor ut saker på "høring" for å innhente synspunkter eller sender ut nyhetsbrev om saker som er til behandling. Gjennom dette driver jeg et folkeopplysningsarbeid som egentlig kommunen selv burde stått for. Alt for ofte opplever jeg at miljøer som blir berørt av en sak som er til behandling hører om denne første gang ved informasjon jeg sender ut.

I min rolle som folkevalgt er de innspill og kommentarer jeg på dette måten får inn helt uunnværlig.

Ønsker du å få tilsendt slike nyhetsbrev? Gå da inn på denne linken, og kryss av for de saksområder som interesserer deg.

Legg til kommentar