Åpenhet

Hemmelige Oslo: Fylkesmannen opphever lovstridig hemmeligholdsvedtak

Hemmelige Oslo: Fylkesmannen opphever lovstridig hemmeligholdsvedtak

Byrådet må snart innse at kommunal forvaltning er til for byens innbyggere.

Det gikk som ventet: Fylkesmannen har underkjent Byrådets hemmelighold av Kommuneadvokatens begrunnelse for hvorfor bemanning ved sykehjem i Oslo bør være hemmelig for byens innbyggere.

I Fylkesmannens særs grundige gjennomgang konkluderes det bl.a. slik: "Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester sitt vedtak datert 07.10.2014 omgjøres, og Fylkesmannen ber byrådsavdelingen besørge innsyn i brevet fra Kommuneadvokaten datert 20.06.2014 (..), med unntak av punktene 3.2 og 4."

Da har vi dermed igjen fått den situasjon av statlig kontrollmyndighet slår fast at Oslo kommune, ved byrådet, praktiserer lovstridig hemmelighold. Byrådet burde snart erkjenne at kommunal forvaltning er til for byens innbyggerne. Byrådet må derfor innse at innbyggerne har en selvsagt rett til å titte forvaltningen i kortene og få innsyn i hvordan politikerne forvalter felleskapets verdier.