Åpenhet

Offentlige kartdata: Høyre mener vi fortsatt skal betale

Offentlige kartdata: Høyre mener vi fortsatt skal betale

Onkel Skrue var vel relativt god til å passe på pengebingen sin, men særlig verdiskapning bidro han vel neppe til.

Staten har etterhvert på en del områder vært relativt offensive i å frigjøre data, og gjøre informasjon gratis tilgjengelig for innbyggerne. Vi kan være lykkelig for at Oslos Onkel Skrue, byrådspolitikerne, ikke har styrt på nasjonalt nivå. Da hadde nok fortsatt Lovdata eller meteorologiske data bare vært tilgjengelig for dem som har tilstrekkelig betalingsevne. Yr.no ville aldri vært etablert.

Byrådet (bestående av Høyre og Venstre) anbefaler bystyret å vedta at Plan- og bygningsetatens kartdata fortsatt skal være informasjon publikum betaler for, men noen få unntak: ikke-kommersielle ideelle aktører og kommersielle aktører på noen vilkår. Men oss, som "bare" er menige innbyggere har vær så god og betale. Onkel Skrue-perspektivet slår inn, mens jeg nok vil mene at denne type offentlig informasjon skal være gratis tilgjengelig for alle. Betalingskrav hindrer verdiskaping. Betalingskrav hindrer kostnadseffektivisering. Betalingskrav hindrer bruk i fri programvare. Betalingskrav kan gi dårligere samfunnssikkerhet.

Høyre gikk til valg på å «frigi offentlige data, som kartdata, slik at hvem som helst kan bruke dem," så her er bare to muligheter. Høyre gir blaffen i sine valgløfter eller Venstre har motsatt seg dette i byrådet. Det siste, at åpenhetspartiet Venstre mener dette, tror jeg ikke noe på. Så da er det Høyre-byrådene som anbefaler sine partifeller i bystyret å sette partiets valgløfter til side.

Kommentarer   

0 #1 Øystein Myhre Andersen 08-05-2015 16:45
Prøv å forklare for Høyre at det eneste de oppnår er at norske næringsinteress er blir enda mer avhengig av Google's kartløsninger.
0 #2 Petter Reinholdtsen 09-05-2015 06:21
I denne sammenhengen tror jeg ikke det er noe grunn til å være bekymret. Plan- og bygningsetatens i Oslo kommune gjør seg selv irrelevant med sine betalingskrav, da OpenStreetmap (OSM) allerede finnes og har svært gode kart over Oslo. Dermed kan de som vil skape verdier, bedrive nyskapning og konstnadseffekt ivisering uten hindringer gjøre det på tross av kommunens valg. Og inntektsgrunnla get til Plan- og bygningsetatens krymper sakte men sikkert inn helt til inntektsstrømme n er tørket inn og kommunen kan velge om de vil dele sine data eller bli
helt irrelevante, mens OSM får stadig flere og flere brukere over hele verden.

OSM kan dessuten bidra med informasjon om løsninger som kommunen ikke har sjanse til å holde oppdatert selv, som turstier, skiløyper og oversikt over hjertestartmask iner som en finner på

www.openstreetmap.no/.../ >
www.openstreetmap.no/.../ >
tappenbeck.net/.../... >

Forresten, påstanden i bloggposten din om at Lovdata ikke kun er tilgjenglieg for de med tilstrekkelig betalingsvilje, tror jeg er basert på en misforståelse. Det du skriver er ganske misvisende. Det er bare en veldig liten del av informasjon om lover og domsavsigelser som er tilgjengelig for alle på web. Det meste er kun tilgjengelig for betalende kunder). Historikk, de fleste domstolsaavgjør elser og en masse bakgrunnsinform asjon er ikke fritt tilgjengelig fra Lovdata.
0 #3 Otto Milvang 09-05-2015 19:56
Det er absolutt grunn til å være bekymret. Open Street Maps er et leketøy (et svært nyttig !), og vil alltid forbli det. Eksemplene over viser også dette helt klart. OSM er greit for turbruk, men eksempelet med hjertestarter viser med all tydelighet at dette er ubrukbart for noe vi kan basere en samfunnsmessig infrastruktur på. Profesjonelle geo-baserte produkter trenger et profesjonelt kartgrunnlag. Derfor må kampen for fri kartdata gå videre. Å satse på OSM er en avsporing
0 #4 Petter Reinholdtsen 09-05-2015 20:01
[Otto Milvang]

> Det er absolutt grunn til å være bekymret. Open Street Maps er et leketøy
> (et svært nyttig !), og vil alltid forbli det.

Du kan jo kalle OpenStreetmap hva du vil, men OpenStreetmap brukes
allerede i dag blant annet på nrk.no, Oslo kommune og Ruter, så det er
åpenbart at flere ikke deler ditt syn der.

> Eksemplene under viser også dette helt klart. OSM er greit for
> turbruk, men eksempelet med hjertestarter viser med all tydelighet at
> dette er ubrukbart

Hjertestatereksempler er et godt eksempel, men kke av den grunnen du skisserer her. Eksemplet viser at hvem som helst kan bidra med informasjon som ikke er tilgjengelig fra andre kilder. Se
nrk.no/.../...
for status fra det offisielle Norge, der helsepersonell i dag ikke vet hvor hjertestarterne er. I andre land har det vært tatt initiativ for å samle slik informasjon i OpenStreetmap, og en har fått god oversikt over hvor de er. I Norge har ingen tatt tak i oppgaven ennå, men hvis noen gjør det har OpenStreetmap løsningene som gjør at den kan løses raskt. Hvis noen skulle forsøke det samme med kartene fra Oslo kommune eller Statens kartverk ville de ikke ha mulighet til å publisere kartinformasjon en like enkelt.

Vet du om en hjertestarter i Norge? Legg plasseringen inn på www.openstreetmap.org/ og gjør det enklere for de som trenger å finne dem. Oppmerkingsdeta ljer finner du på wiki.openstreetmap.org/.../...
Alle kan bidra!

Hva er tilsvarende oppskrift for de alternative kartløsningene?

> for noe vi kan basere en samfunnsmessig infrastruktur
> på. Profesjonelle geo-baserte produkter trenger et profesjonelt
> kartgrunnlag. Derfor må kampen for fri kartdata gå videre. Å satse på
> OSM er en avsporing

Det er helt klart en viktig kamp å frigjøre kartdata, men det gjør ikke OpenStreetmap til en avsporing. OpenStreetmap er løsningen på mange av utfordringene vi står over for som trenger et godt kart, og blir bruktav stadig flere på grunn av dette.

Legg til kommentar