Åpenhet

Offentlige kartdata: Høyre mener vi fortsatt skal betale

Offentlige kartdata: Høyre mener vi fortsatt skal betale

Onkel Skrue var vel relativt god til å passe på pengebingen sin, men særlig verdiskapning bidro han vel neppe til.

Staten har etterhvert på en del områder vært relativt offensive i å frigjøre data, og gjøre informasjon gratis tilgjengelig for innbyggerne. Vi kan være lykkelig for at Oslos Onkel Skrue, byrådspolitikerne, ikke har styrt på nasjonalt nivå. Da hadde nok fortsatt Lovdata eller meteorologiske data bare vært tilgjengelig for dem som har tilstrekkelig betalingsevne. Yr.no ville aldri vært etablert.

Byrådet (bestående av Høyre og Venstre) anbefaler bystyret å vedta at Plan- og bygningsetatens kartdata fortsatt skal være informasjon publikum betaler for, men noen få unntak: ikke-kommersielle ideelle aktører og kommersielle aktører på noen vilkår. Men oss, som "bare" er menige innbyggere har vær så god og betale. Onkel Skrue-perspektivet slår inn, mens jeg nok vil mene at denne type offentlig informasjon skal være gratis tilgjengelig for alle. Betalingskrav hindrer verdiskaping. Betalingskrav hindrer kostnadseffektivisering. Betalingskrav hindrer bruk i fri programvare. Betalingskrav kan gi dårligere samfunnssikkerhet.

Høyre gikk til valg på å «frigi offentlige data, som kartdata, slik at hvem som helst kan bruke dem," så her er bare to muligheter. Høyre gir blaffen i sine valgløfter eller Venstre har motsatt seg dette i byrådet. Det siste, at åpenhetspartiet Venstre mener dette, tror jeg ikke noe på. Så da er det Høyre-byrådene som anbefaler sine partifeller i bystyret å sette partiets valgløfter til side.