Åpenhet

Offentlige kartdata bør være gratis

Offentlige kartdata bør være gratis

Onkel Skrue var vel relativt god til å passe på pengebingen sin, men særlig verdiskapning bidro han vel neppe til.

Å gjøre kartdata gratis tilgjengelig legger til rette for at terskelen blir lavere til at nyskapere kan bruke disse til å utvikle nye, digitale tjenester. Resultatet blir flere, og bedre, tjenester for innbyggerne og med tiden økte skatteinntekter. At kartdata koster mye penger fører til at de ikke blir brukt i mange sammenhenger der de ville være nyttige. Samlet sett blir dette et tap for samfunnet. Innsamlingen og vedlikehold av dataene er like dyre uavhengig av antall brukere. Samfunnsmessig får man mer igjen for pengene jo flere som bruker dataene. Betalingskrav hindrer innovativ verdiskaping,sa jeg blant annet i siste bystyremøte.

Jeg, og SV, ble stående relativt alene om følgende forslag: «Plan- og kartdatabasene gjøres gratis tilgjengelig for alle.» Kun støtte fra Rødt. Les mer under "les mer."

 

Offentlige kartdata bør være gratis

Av Ivar Johansen, bystyremedlem i Oslo (SV)

Onkel Skrue var vel relativt god til å passe på pengebingen sin, men særlig verdiskapning bidro han vel neppe til.

Staten har vært relativt offensive i å frigjøre kartdata ved å gjøre informasjon gratis tilgjengelig for innbyggerne. Vi kan være glad for at byrådspolitikerne i Oslo ikke styrer på nasjonalt nivå. Da hadde nok fortsatt lov- og rettsinformasjon eller meteorologiske data bare vært tilgjengelig for dem som har tilstrekkelig betalingsevne. Yr.no ville aldri vært etablert. Og hva med GPS-teknologien?

Byrådet anbefalte bystyret å vedta at Plan- og bygningsetatens kartdata fortsatt skal være informasjon publikum betaler for, men noen få unntak: ikke-kommersielle ideelle aktører og kommersielle aktører på noen vilkår. Byrådssaken flytter grensene noe i positiv retning, men ambisjonene er ikke gode nok. Oss som "bare" er menige innbyggere har vær så god og betale. Jeg nok mener at denne type offentlig informasjon skal være gratis tilgjengelig for alle.

Betalingskrav hindrer innovativ verdiskaping. Å gjøre kartdata gratis tilgjengelig legger til rette for at terskelen blir lavere ved at nyskapere kan bruke disse ved nye, digitale tjenester. Resultatet blir flere, og bedre, tjenester for innbyggerne og med tiden økte skatteinntekter. At kartdata koster mye penger fører til at de ikke blir brukt i mange sammenhenger der de ville være nyttige. Samlet sett blir dette et tap for samfunnet. Innsamlingen og vedlikehold av dataene er like dyre uavhengig av antall brukere. Samfunnsmessig får man mer igjen for pengene jo flere som bruker dataene.

Betalingskrav er en gavepakke til de til delene av næringslivet som har god betalingsevne. Det skyfler kunder over til det som etter hvert blir en verdensmonopolist: Google, og her Google Maps.

Betalingskrav hindrer også bruk i fri programvare, og betalingskrav kan gi dårligere samfunnssikkerhet.

SV foreslo i bystyret allerede i 2009 at Plan- og bygningsetaten snarest mulig legger til rette for at kartdata som Oslo kommune disponerer rettighetene til gjøres gratis tilgjengelig på nett.

Tankene modnet etter hvert også hos Høyre. For 4 år siden gikk Oslo Høyre til valg på en utmerket programformulering: «frigi offentlige data, som kartdata, slik at hvem som helst kan bruke dem.» Jeg kan ikke se at valgløftet hadde noen fotnote, med liten skrift.

SV fremmet i Oslo bystyres siste møte et alternativ forslag til byrådets anbefaling: «Plan- og kartdatabasene gjøres gratis tilgjengelig for alle.» Det synspunktet ble vi dessverre stående alene om.

(også publisert hos Ukeavisen ledelse og Dagsavisen/Nye Meninger)

You have no rights to post comments