Åpenhet

Kommunale foretak: Byrådsleder snur i åpenhet om styremøter

Kommunale foretak: Byrådsleder snur i åpenhet om møtedatoer

Byrådslederen avslutter illojalt hemmelighold.

Lovgiver, Stortinget, har vedtatt at styremøter - og saksdokumentene - i kommunale foretak skal være åpne. Men de fleste kommunale foretak i Oslo har, med byrådslederens støtte, praktisert hemmelighold: Ingen aktiv offentliggjøring verken av møtedatoer eller saksdokumentene.

Kommunaldepartementets ledelse har vært enig med meg i at Oslo kommune praktiserer illojalt hemmelighold, og utfordret kommunen til å endre praksis. Men byrådslederen har stått på hemmelighold. Jeg har stått på at praksisen må endres, og har vært beredt til å presse fram en avstemning i bystyret om spørsmålet. Vi snakker tross alt her om hvordan kommunen forvalter fellesskapets verdier, og ikke noen politikeres privatøkonomi.

Byrådslederen bøyer nå av, og et notat til bystyrets finanskomite konkluderer slik: "Byråden vil nå be eiendomsforetakene, herunder foretaket for kultur- og idrettsbygg fra 01.07.2015, om at også de gjør sine møter kjent på en hensiktsmessig måte på hjemmesidene." Da er den saken løst, kanskje. Jeg sier kanskje, for vil de lojalt også offentliggjøre hva som skal behandles på møtene, og legge ut de offentlige saksdokumentene?