Åpenhet

Som folkevalgt ønsker jeg mer ulydighet og mer opprør

Som folkevalgt ønsker jeg mer ulydighet og mer opprør

Som folkevalgt ønsker jeg meg mer ulydighet blant kommunens ansatte.

Over mange år er tjenestetilbudet til byens befolkning bygget ned som en konsekvens av omfattende budsjettkutt. Særlig gjelder det tjenester som bydelene leverer, men også innenfor byomfattende tilbud innenfor barnevern, rus og eldreomsorg.

Konsekvensen er nok at det er tvilsomt om alle i denne byen får den hjelp loven krever at de skal få. En del av disse sakene havner som klagesaker, og avslag omgjøres hos Fylkesmannen eller Helsetilsynet, eller havner hos Sivilombudsmannen eller Helse- sosial om eldreombudet. Det løser seg ofte for de mest ressurssterke.

Kommunalt ansatte bør være mer ulydige overfor tvilsomme administrative instrukser og budsjettets begrensninger. For eksempel uformelle press om ikke å ytre seg. Kommunalt ansatte bør være mer lojale mot eget fag, egen samvittighet og loven. Ansatte bør i større grad ha sin lojalitet hos de som er avhengig av tjenestene.

Som folkevalgt ønsker jeg meg mer opprør blant brukerne av kommunens tjenester.

Som folkevalgt ønsker jeg meg mer sivil ulydighet blant byens innbyggere.

Dette snakker jeg om i en video.

Kommentarer   

#1 Eilev Groven Myhre 18-08-2015 06:05
Kjenner ei som sa opp jobben etter vedtaket til fordel for Ringnes på Ekeberg. Ho var mot, men fekk tydeleg melding om å disiplinere seg (ho arbeidde i Plan og Bygg). Så slutta ho.
#2 Eric Van Brug Wilting 18-08-2015 08:23
Helt enig og nødvendig på alle mulige måter. Synd vi har en inngrodd straffekultur mot dem som stikker hodene frem og tør si imot. Det må det bli slutt på. "varslere" må roses og belønnes, ikke straffes! nrk.no/.../...
#3 Egil Lejon 18-08-2015 11:51
Mykje bra, Ivar Johansen! Slik snakkar ein person som respekterer folkestyret!
#4 Egil Lejon 18-08-2015 12:01
Stå på, Ivar Johansen... Eg liker ikkje partiet ditt, men DEG stoler eg på!
#5 Steivor Schrøder 18-08-2015 20:07
Ivar Johansen har så rett. Folk burde si fra, gjøre opprør i stedet for å sukke å kneppe hendene, å la det gå sin gang.

You have no rights to post comments