Åpenhet

Moxnes-dommen: Ingen selverkjennelse fra ordføreren

Moxnes-dommen: Ingen selverkjennelse fra ordføreren

Jeg tok Oslo Tingretts frifinnelse av Bjørnar Moxnes opp i bystyret denne uka.

5. mars vedtok bystyreflertallet (Ap, Høyre, Fr.P, Venstre, Kristelig Folkeparti og MDG) å gå til politianmeldelse av bystyrekollega Bjørnar Moxnes «for å ha brutt straffelovens § 121, ved å ha publisert personopplysninger som mer undergitt taushetsplikt etter forvaltningslovens § 13.»

Ved Oslo Tingsretts dom av 15. september ble Moxnes blankt frikjent. Det er opp til påtalemyndigheten å vurdere anke, men det er Oslo bystyre under ordførerens ledelse som har startet prosessen. Aftenposten oppsummerte dommen slik: «Dypest sett handler Moxnes-dommen om hvor langt politikere skal kunne gå for å koste kritikkverdige forhold inn under taushetsteppet. Dårlig ledelse er ikke taushetsbelagt.»

Grenser for hemmelighold og taushetsplikt, og hvordan vi behandler de opplysninger vi får, er noe vi som folkevalgte her i Rådhuset først og fremst må klare å finne ut av selv. Politi og rettsapparat har viktigere ting å prioritere enn dette.

Jeg utfordret ordfører Fabian Stang med dette spørsmålet:

Aktor ba Tingretten legge til grunn at alle de helseopplysningene Moxnes publiserte allerede var offentlig kjent i media. Det er en helt annen virkelighet enn den bystyret fikk opplyst om, og som ble lagt til grunn da bystyret behandlet spørsmål om politianmeldelse.

Det ville vært raust dersom ordføreren på siste møte for det sittende bystyret kunne si: I etterkant ser jeg at vi håndterte denne saken feil. Bystyret burde ikke politianmeldt bystyrekollega Bjørnar Moxnes. Kan vi få en slik erkjennelse? Men ordfører Fabian Stang var ikke villig til å gi en millimeter av innrømmelse av at saken burde vært håndtert annerledes.

Kommentarer   

0 #11 Kåre Ertresvåg 25-09-2015 09:53
Det er vel greit med en avløsning da når staheten er blitt så påfallende. Utrolig,som reaksjon på en enstemmig frifinnelse og altså en anmeldelse fullstendig uten saklig grunnlag. Lite tillitvekkende.
-1 #12 Bjarte Nilsen 25-09-2015 09:55
Nå er ikke jeg noen tilhenger av Rødt. Men her er jeg helt på linje med Moxnes. Er det noe som forvitrer et åpent demokrati, så er det hemmelighetshol d blandt maktapperatet.

Her var det tydelig at "sensuren" hadde til hensikt å beskytte maktfolk som hadde gjort en elindig jobb, og ikke noe annet. Noe retten antageligen så, men begrunnet litt annerledes.
0 #13 Tove Henny Lehre 25-09-2015 09:58
Skjemmest burde mdg! Men de er nok ikke så nye å friske allikevel.
-1 #14 Anne-Lise Fjeldbraaten 26-09-2015 15:01
Bra at du tok dette opp i bystyret, Ivar! Svakt av Fabian!
-1 #15 Lill Eikestad 26-09-2015 15:03
Flott at du utfordrer Fabian Stang og gjengen! Denne saken har vært elendig håndtert fra første øyeblikk!

Legg til kommentar