Åpenhet

Bruk muligheten: Få ditt forslag behandlet i bystyret

Bruk muligheten: Få ditt forslag behandlet i bystyret

Jeg oppfordrer folk til i større grad å bruke muligheten til å få sin sak på dagsorden i sitt lokale kommunestyre.

Et innbyggerforslag gir Oslos innbyggere (og tilsvarende er det i alle landets kommuner) mulighet til å få bystyret til å behandle politiske saker de er opptatt av. Hvis du fremmer et slikt forslag er bystyret forpliktet til å behandle det innen 6 måneder.

Slik sender du inn et innbyggerforslag:

- Skriv tydelig hva forslaget handler om. I løpet av samme valgperiode kan ikke det samme forslaget behandles mer enn en gang. Den samme saken kan altså ikke behandles flere ganger i samme periode.

- Skaff minst 300 underskrifter (tallet kan være lavere i din kommune) fra personer som støtter forslaget. Underskriftene må inneholde fullt navn og adresse. Adressene må bekrefte at alle som har underskrevet bor i Oslo. Mangler adressene kan initiativet avvises.

Du kan bruke Oslo bystyres nedlastbare mal (pdf), eller bruke den elektroniske løsningen "Min sak". Når du har fått nok underskrifter skriver du ut underskriftslisten og sender den sammen med forslaget.

Forslaget, med underskriftene, sendes til Bystyrets sekretariat i posten. Underskrifter kan desverre ikke sendes på e-post. Adresse: Bystyrets sekretariat, Rådhuset, 0037 Oslo.

 

Kommentarer   

+1 #1 Alf Holmelid 17-10-2015 15:07
I Kristiansand var det eit slikt borgerinitiativ som dominerte valkampen. Protest mot eit nytt stort parkeringsanleg g som bryt med alle planer for redusert privatbilisme, samla store demonstrasjonar og skal no opp i første bystyre etter valet.

You have no rights to post comments